Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli
Logo: epuap Logo: BIP

Pozostałe aktualności

08-04-2021
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli, w związku z przystąpieniem przez Powiat Nowosolski do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej ogłasza...
Ilustracja do informacji: Program "Opieka Wytchnieniowa" - edycja 2021
01-04-2021
Nabór do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli informuje, iż rozpoczyna rekrutację do Programu...
Ilustracja do informacji: Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej
02-03-2021
NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH PILOTAŻOWEGO PROGRAMU „AKTYWNY SAMORZĄD” Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli informuje, iż od dnia 01 marca 2021 r. ...
Ilustracja do informacji: NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH PILOTAŻOWEGO PROGRAMU „AKTYWNY SAMORZĄD”
14-08-2020
Przyjdź lub zadzwoń, zapytaj , porozmawiaj Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Staszica 1A tel. (68) 457 43 30 , (68) 457 43 47 lub (68) 457 43 45 ...
Ilustracja do informacji: Poszukujemy Rodzin Zastępczych
16-03-2020
Informujemy, że dnia 31 grudnia 2020 r. Centrum Wsparcia dla Osób w Stanie Kryzysu zamknęło swoje linie telefoniczne, a także możliwość kontaktu przez e-mail i czat. Numery...
Ilustracja do informacji: Centrum Wsparcia Dla Osób w Stanie Kryzysu Psychicznego
21-02-2020
Powiat Nowosolski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli w partnerstwie z Fundacją Eudajmonia z siedzibą w Polkowicach realizuje projekt pn. „Aktywna...
Ilustracja do informacji: AKTYWNA INTEGRACJA W POWIECIE NOWOSOLSKIM - EDYCJA II

Aktualności

4-DNIOWE WARSZTATY WYJAZDOWE DLA DZIECI...

28-07-2021
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli informuje uczestników projektu: „Aktywna Integracja w Powiecie Nowosolskim - edycja II”, że w terminie od 16 sierpnia 2021 r. do 19 sierpnia 2021 r. w Ośrodku Konferencyjno-Wypoczynkowym „Horyzont” w Piechowicach odbędą się 4-dniowe warsztaty aktywizacji społecznej dla dzieci i młodzieży z pieczy...

WARSZTATY DLA OSÓB Z...

27-07-2021
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zaprasza do składania ofert w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa dotycząca zwiększenia aktywności społecznej uczestników projektu pn. „Aktywna Integracja w Powiecie Nowosolskim – edycja II” polegająca na zorganizowaniu i...

Organizacja 4-dniowych warsztatów dla...

02-07-2021
POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NR PCPR.IV.0121-3.1.2.6.2021 (2021/BZP 00102552/01) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zaprasza do składania ofert w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa dotycząca zwiększenia aktywności społecznej...

Szacowanie wartości zamówienia...

17-06-2021
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli zwraca się z prośbą o oszacowanie wartości realizacji zamówienia na realizację usługi: Organizacja 4–dniowych warsztatów wyjazdowych dla dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej pn. „Kulinarna podróż” Oferty należy przesłać w terminie do dnia 21.06.2021r. do godz. 12:00 : 1)...

Szacowanie wartości zamówienia...

17-06-2021
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli zwraca się z prośbą o oszacowanie wartości realizacji zamówienia na realizację usługi: Organizacja 6–dniowych warsztatów wyjazdowych dla osób z niepełnosprawnością pn. „Bezpieczeństwo na co dzień” Oferty należy przesłać w terminie do dnia 21.06.2021r. do godz. 12:00 : 1)...
Ilustracja do informacji: Program korekcyjno – edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie – edycja 2021

Program korekcyjno – edukacyjny dla...

11-05-2021
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli informuje o naborze do programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Planowany okres realizacji programu to II półrocze 2021 r. Celem programu jest redukcja zachowań agresywnych u jego uczestników, kształtowanie postawy partnerstwa i szacunku oraz odpowiedzialności za...