Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli
Logo: epuap Logo: BIP

Moduł I Obszar A2,A3

Moduł I Obszar A2,A3

WNIOSEK „M-I” o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”
Moduł I
– likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową Obszar A
– Zadanie nr 2 lub 3 pomoc w uzyskaniu prawa jazdy 

Załączniki