Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli
Logo: epuap Logo: BIP

Przemoc w rodzinie - opis

Przemoc w Rodzinie - opis

Definicja przemocy
Przemoc to wywieranie wpływu na proces myślowy, zachowanie lub stan fizyczny osoby pomimo braku przyzwolenia tej osoby na taki wpływ w celu uzyskania jakiegoś istotnego zasobu. W odróżnieniu od agresji cechuje się intencjonalnością, racjonalnością i jest działaniem przemyślanym, a często także grupowym.
 
Rodzaje przemocy
 • Przemoc fizyczna: każde zachowanie skierowane przeciwko ciału ofiary mogące prowadzić do fizycznych obrażeń (m.in. popychanie, obezwładnianie, przytrzymywanie, policzkowanie, kopanie, duszenie, bicie, porzucenie, nie udzielenie koniecznej pomocy).
 • Przemoc psychiczna: agresywne zachowania, które mają charakter poniżający i wywołują emocjonalne cierpienie (m.in. wyśmiewanie, wyzywanie, stała krytyka, kontrolowanie, ograniczanie kontaktów z innymi osobami, domaganie się posłuszeństwa, zawstydzanie, oskarżanie, stosowanie gróźb, szantażowanie). W efekcie u ofiar może wystąpić nerwowość, zaburzenia snu, bóle głowy stałe poczucie winy, strach a nawet depresja, która w rezultacie może doprowadzić do samobójstwa.
 • Przemoc seksualna: zmuszanie do czynnego lub biernego udziału w czynnościach seksualnych, wykorzystanie drugiego człowieka w celu zyskania zaspokojenia seksualnego.
 • Przemoc ekonomiczna: Uniemożliwianie dostępu do środków finansowych i możliwości ich pozyskiwania (np. odbieranie zarobionych pieniędzy, uniemożliwianie podjęcia pracy zarobkowej, niezaspokajanie materialnych potrzeb).
 • Zaniedbanie: polega na niezaspokajaniu podstawowych potrzeb człowieka fizycznych i materialnych, pozostawienie osoby, względem której jest się zobowiązanym do opieki w sytuacjach zagrażających bezpośrednio jej życiu i zdrowiu poprzez brak zainteresowania rozwojem i higieną oraz niezaspokajanie potrzeb żywieniowych i związanych z ubiorem, ofiarami najczęściej są dzieci i osoby starsze.
 • Cyberprzemoc: polega na stosowaniu przemocy poprzez: prześladowanie, zastraszanie, nękanie, wyśmiewanie innych osób z wykorzystaniem Internetu i narzędzi typu elektronicznego takich jak: SMS, e-mail, witryny internetowe, fora dyskusyjne w Internecie, portale społecznościowe i inne. Osobę dopuszczającą się takich czynów określa się stalkerem.
Rodzaje cyberprzemocy:
 • Stalking - obecnie jest definiowany jako „złośliwe i powtarzające się nagabywanie, naprzykrzanie się czy prześladowanie zagrażające czyjemuś bezpieczeństwu”. Stalking jest często powiązany z czynami karalnymi, tj. obrazą i zniewagą, zniszczeniem mienia, przemocą domową. Przykładowe zachowania definiowane jako stalking to śledzenie ofiary, osaczanie jej (np. poprzez ciągłe wizyty, telefony, smsy, pocztę elektroniczną, podarunki) i ciągłe, powtarzające się nagabywanie. Działania te są szczególnie niebezpieczne, gdy mogą przybrać formę przemocy fizycznej, zagrażającej życiu ofiary. Ofiarami stalkingu w dużej mierze są kobiety, a najczęściej stalkerami zostają mężczyźni, którzy się rozstali ze swoją partnerką.
 • Trollowanie - antyspołeczne zachowanie charakterystyczne dla forów dyskusyjnych i innych miejsc w Internecie, w których prowadzi się dyskusje. Jego celem jest wywołanie gniewu lub skupienie na sobie uwagi użytkowników sieci. Osoby uprawiające trolling nazywane są trollami.  Trollowanie polega na zamierzonym wpływaniu na innych użytkowników poprzez ich ośmieszenie lub kierowane pod ich adresem wyzwisk, co z kolei, ma prowadzić do wywołania kłótni. Stosowane obecnie metody, opierają się na wysyłaniu napastliwych, kontrowersyjnych, często nieprawdziwych przekazów na dany temat czy też poprzez stosowanie różnego rodzaju zabiegów erystycznych. Podstawą tego działania jest upublicznianie takich wiadomości jako przynęty, która – zdaniem trolla – potencjalnie mogłaby doprowadzić do wywołania dyskusji.
 • Flaming - kłótnia w Internecie, przeważnie prowadzona w obrębie forów, komentarzach do artykułów lub w serwisach społecznościowych. Bywa inicjowana celowym działaniem trolla, starającego się wyprowadzić z równowagi innych użytkowników. Najczęściej flejm zaczyna się od prowokacyjnego, niemerytorycznego wpisu jednego z użytkowników, często zawierającego agresywne i złośliwe komentarze. Wszczynanie tego typu kłótni bywa rozumiane jako zachowane modne, „trendy”.
 • Grooming - polega na tworzeniu za pomocą Internetu relacji pomiędzy osobą dorosłą a dzieckiem, w celu wykorzystania seksualnego tego dziecka. Celem osoby dorosłej jest nawiązanie z dzieckiem więzi emocjonalnej, którą dorosły posługuje się następnie do zmniejszenia oporów dziecka i wykorzystania go seksualnie. Grooming to po prostu uwodzenie dzieci przez Internet.
 • Phising - metoda oszustwa, w której przestępca podszywa się pod inną osobę lub instytucję w celu wyłudzenia poufnych informacji (np. danych logowania, danych karty kredytowej), zainfekowania komputera szkodliwym oprogramowaniem czy też nakłonienia ofiary do określonych działań. Jest to rodzaj ataku opartego na inżynierii społecznej.
 • Spoofing - grupa ataków na systemy teleinformatyczne polegająca na podszywaniu się pod inny element systemu informatycznego. Efekt ten osiągany jest poprzez umieszczanie w sieci preparowanych pakietów danych lub niepoprawne używanie protokołów.
 

Załączniki