Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli
Logo: epuap Logo: BIP

Poradnictwo specjalistyczne

Poradnictwo specjalistyczne

Poradnictwo specjalistyczne
 
Zgodnie z art. 46 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.) poradnictwo specjalistyczne, w szczególności prawne, psychologiczne
i rodzinne, jest świadczone osobom i rodzinom, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych, bez względu na posiadany dochód. Poradnictwo prawne realizuje się przez udzielanie informacji o obowiązujących przepisach
z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego, ochrony praw lokatorów. Poradnictwo psychologiczne realizuje się przez procesy diagnozowania, profilaktyki i terapii. Poradnictwo rodzinne obejmuje problemy funkcjonowania rodziny,
w tym problemy opieki nad osobą niepełnosprawną, a także terapię rodzinną.

Świadczenie specjalistycznego poradnictwa odbywa się w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli, ul. Staszica 1A.
 
W POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE W NOWEJ SOLI
w ramach specjalistycznego poradnictwa w siedzibie jednostki świadczone jest:
- poradnictwo psychologiczne poniedziałek w godzinach 7.00 – 16.00
                                                      wtorek w godzinach 10.00 – 18.00
                                                      środa – czwartek w godzinach 7.00 – 15.00
                                                      piątek w godzinach 7.00 – 14.00
- poradnictwo rodzinne poniedziałek w godzinach 7.00 – 16.00
                                            wtorek w godzinach 7.00 – 18.00
                                            środa – czwartek w godzinach 7.00 – 15.00
                                            piątek w godzinach 7.00 – 14.00
- poradnictwo socjalne i pedagogiczne poniedziałek w godzinach 7.00 – 16.00
                                                                    wtorek w godzinach 7.00 – 18.00
                                                                    środa – czwartek w godzinach 7.00 – 15.00
                                                                    piątek w godzinach 7.00 – 14.00
 
Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie
Mieszkańcy Powiatu Nowosolskiego mogą korzystać z bezpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego w punktach prowadzonych przez Starostwo Powiatowe.
Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej znajdują się w Kożuchowie, Nowym Miasteczku oraz w Nowej Soli (Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna). Z nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego można skorzystać w Nowej Soli oraz w Przyborowie. W ramach pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego realizowana jest nieodpłatna mediacja.
 
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 
Kożuchów, Urząd Miejski, ul. Rynek 1 A, wejście B, tel. 535 217 382
poniedziałek w godzinach 14.00 – 18.00
wtorek w godzinach 14.00 – 18.00
środa w godzinach 12.00 – 16.00
czwartek w godzinach 8.00 – 12.00
 
Nowe Miasteczko, Gminny Ośrodek Kultury, ul. Kościuszki 2, tel. 697 039 292
piątek w godzinach 15.00 – 19.00
 
Nowa Sól, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Piłsudskiego 65, tel. 684 114 140
poniedziałek – środa w godzinach 13.00 – 17.00
czwartek – piątek w godzinach 8.00 – 12.00
 
NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE
 
Gmina Nowa Sól, Zespół Edukacyjny w Przyborowie, ul. Szkolna 18A, tel. 733 100 922
poniedziałek – wtorek w godzinach 11.30 – 15.30
 
Nowa Sól, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Piłsudskiego 65, tel. 684 114 140
środa w godzinach 8.00 – 12.00
czwartek – piątek w godzinach 13.00 – 17.00
 
W ramach pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego realizowana jest nieodpłatna mediacja.
Poradę prawną można uzyskać w dniach i godzinach pracy Punktów. Informacja i zapisy na poradę w siedzibach oraz pod numerem tel. 790 227 119, w dniach wtorek – czwartek w godzinach od 10.00 – 13.30.
W dni ustawowo wolne od pracy Punkty nie pracują.