Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli
Logo: epuap Logo: BIP

Aktywny Samorząd 2023

Aktywny Samorząd 2023

Aktywny Samorząd 2023
 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli od 1 marca 2023 r. rozpoczyna nabór wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”, finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 
W 2023 roku w pilotażowym programie „Aktywny samorząd” realizowane będą następujące formy wsparcia:
Moduł I: likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową:
 
Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
• Zadanie A1 i A4 – zakup i montaż oprzyrządowania do samochodu
• Zadanie A2 i A3 – prawo jazdy
 
Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
• Zadanie B1, B3, B4 – zakup sprzętu elektronicznego
• Zadanie B2 – szkolenie z obsługi sprzętu elektronicznego
• Zadanie B5 – naprawa sprzętu elektronicznego
 
Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
• Zadanie C1 – zakup wózka inwalidzkiego elektrycznego
• Zadanie C2 – naprawa skutera lub wózka inwalidzkiego elektrycznego
• Zadanie C3 – zakup nowoczesnej protezy kończyny
• Zadanie C4 – naprawa nowoczesnej protezy kończyny
• Zadanie C5 – zakup skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka inwalidzkiego ręcznego
Obszar D – opieka dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku, przedszkolu lub pod inną tego typu opieką)
 
Moduł II: Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym:
• nauka pobierana w szkole policealnej,
• nauka pobierana w kolegium,
• nauka pobierana w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu).
 
Terminy przyjmowania wniosków:
 
MODUŁ I –  od 01.03.2023 r. do 31.08.2023 r.
MODUŁ II –
1) od 01.03.2023 r. do 31.03.2023 r. (dla wniosków dotyczących semestru letniego roku akademickiego 2022/2023)
2) od 01.09.2023 r. do 10 października 2023 r. (dla wniosków dotyczących semestru zimowego roku akademickiego 2023/2024)
 
Wnioski należy składać na każdy semestr oddzielnie.
Także w 2023 roku wnioski o dofinansowanie będą rejestrowane przez Internet w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW) - bez straty czasu, wychodzenia z domu, bez kolejek i bez barier.
 
 
Składanie wniosków elektronicznie:
Za pomocą Systemu Obsługi Wsparcia dostępnego na stronie PFRON:
 
Infolinia Systemu Obsługi Wsparcia 800 889 777 (połączenie bezpłatne). Zapraszamy do korzystania z infolinii w dni robocze, w godzinach 9.00-17.00.
Zachęcamy także do zapoznania się z filmową instrukcją, jak założyć profil zaufany:
 
Składanie wniosków w formie papierowej:
Druki do pobrania i wypełnienia z Systemu Obsługi Wsparcia (SOW), ze strony Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli - zakładka wnioski i pliki do pobrania
lub w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli ul. Staszica 1A
tel. 68 457 43 34 lub 68 457 43 38
 
Załączniki
  1. Treść programu
  2. Kierunki działań
  3. Zasady PFRON
 

Załączniki