Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli
Logo: epuap Logo: BIP

Zamówienia

Organizacja 3–dniowych warsztatów wyjazdowych dla 60 Uczestników projektu Aktywnie w przyszłość

Przedmiotem postępowania   jest kompleksowa usługa dotycząca zwiększenia aktywności społecznej uczestników projektu pn. „Aktywnie w przyszłość” polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu  3 –dniowych warsztatów wyjazdowych dla 60 uczestników projektu (osoby bezrobotne, osoby z niepełnosprawnością, młodzież w okresie usamodzielnienia), w ramach projektu pn. „Aktywnie w przyszłość”, współfinansowanego przez Unię Europejską z EFS+ w ramach programu: Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021 – 2027.
Termin składania ofert:  do 31.07.2024 r. do godz. 12:00
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-da8a3161-60e2-4ede-8426-755106bed96d

Załączniki

Warsztaty dla młodzieży pn. „Przygotowanie do samodzielności”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli zaprasza do złożenia oferty dotyczącej realizacji usługi: Warsztaty dla młodzieży pn. „Przygotowanie do samodzielności”
 
Przedmiotem zamówienia będzie udzielenie grupowego wsparcia psychologicznego poprzez zorganizowanie i przeprowadzenie Warsztatów dla młodzieży pn. „Przygotowanie do samodzielności” dla 1 grupy liczącej ok. 20 osób, w okresie od września 2024 do października 2025 r.  Grupa uczestników projektu uczestniczyć będzie w 3 warsztatach stacjonarnych, każdy warsztat trwać będzie minimum 3h (1h = 60 minut) oraz dodatkowo w 3 wyjściach specjalnych, które trwać będą od 4h do 6h, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
Oferty należy składać za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności dostępnej pod
adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl, do dnia 22.07.2024 roku, godz. 15:00.

Załączniki

Warsztaty grup wsparcia dla osób bezrobotnych oraz osób z niepełnosprawnością

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli zaprasza do złożenia oferty dotyczącej realizacji usługi grupowego wsparcia psychologicznego dla Uczestników projektu pod nazwą: „Warsztaty grup wsparcia dla osób bezrobotnych oraz osób z niepełnosprawnością”.
 
Przedmiotem zamówienia będzie udzielenia grupowego wsparcia psychologicznego poprzez zorganizowanie i przeprowadzenie „Warsztatów grup wsparcia dla osób bezrobotnych oraz osób z niepełnosprawnością” dla 2 grup po ok. 20 osób, łącznie ok. 40 osób w okresie od września 2024 do października 2025 r.  Każda z 2 grup uczestniczyć będzie w 4 warsztatach stacjonarnych, każdy warsztat trwać będzie minimum 3h (1h = 60 minut) oraz dodatkowo w  4 wyjściach specjalnych, które trwać będą od 4h do 6h, zgodnie  z opisem przedmiotu zamówienia.
Oferty należy składać za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności dostępnej pod
adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl, do dnia 22.07.2024 roku, godz. 15:00.

Załączniki

Warsztaty wyjazdowe dla 60 Uczestników projektu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli zwraca się z prośbą o oszacowanie wartości realizacji zamówienia na realizację usługi: „Organizację 3-dniowych warsztatów wyjazdowych dla 60 Uczestników projektu Aktywnie w przyszłość”.
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa dotycząca zwiększenia aktywności społecznej uczestników projektu polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu 3–dniowych warsztatów wyjazdowych dla 60 Uczestników projektu, w tym osób z niepełnosprawnością, w ramach projektu pn. „Aktywnie w przyszłość”,
 Szacowanie należy przesłać w terminie do dnia 24.06.2024 r. drogą elektroniczną na adres e-mail pcpr@powiat-nowosolski.pl lub m.tomys@pcprnowasol.pl

Załączniki

Warsztaty dla młodzieży pn. Przygotowanie do samodzielności

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli zwraca się z prośbą o oszacowanie wartości realizacji zamówienia na realizację usługi: „Warsztaty dla młodzieży pn. Przygotowanie do samodzielności”.
 Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie Warsztatów dla młodzieży pn. Przygotowanie do samodzielności dla 1 grupy liczącej ok. 20 osób, w okresie od września 2024 do października 2025 r.  uczestników projektu pn. „Aktywnie w przyszłość”.
 Szacowanie należy przesłać w terminie do dnia 24.06.2024 r. drogą elektroniczną na adres e-mail pcpr@powiat-nowosolski.pl lub m.tomys@pcprnowasol.pl

Załączniki

Warsztaty grup wsparcia dla osób bezrobotnych oraz osób z niepełnosprawnością

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli zwraca się z prośbą o oszacowanie wartości realizacji zamówienia na realizację usługi: „Warsztaty grup wsparcia dla osób bezrobotnych oraz osób z niepełnosprawnością”.
 Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie Warsztatów grup wsparcia dla osób bezrobotnych oraz osób z niepełnosprawnością dla 2 grup po ok. 20 osób, łącznie ok. 40 osób w okresie od września 2024 do października 2025 r.  uczestników projektu pn. „Aktywnie w przyszłość”.
 Szacowanie należy przesłać w terminie do dnia 24.06.2024 r. drogą elektroniczną na adres e-mail pcpr@powiat-nowosolski.pl lub m.tomys@pcprnowasol.pl

Załączniki