Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli
Logo: epuap Logo: BIP

Moduł I C1

Wniosek AS C1

WNIOSEK „M-I” o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”
Moduł I
– likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową Obszar C
– Zadanie nr 1 pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

Załączniki