Podarowane Serca

mpips pfron klNiebieska Tarcza

Strona główna

Plany zamówień publicznychObszarem naszego działania jest teren powiatu nowosolskiego.

Realizujemy zadania z zakresu m.in.:

1) pieczy zastępczej,

2) pomocy społecznej,

3) przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

4) rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych.

 

Aktualności

XIX Lubuski Tygodzień Seniora
18.10.2017
ŻYCZENIA
Wybór Oferty Warsztaty reintegracji społecznej i rozwoju osobistego dla osób z pieczy zastępczej” - postępowanie o udzielenie zamówienia na usługi społeczne nr PCPR.IV.0121-3.6.4.2017 z dnia 19.09.2017
04.10.2017
Ogłoszenie o wynikach konkursu
Bezpieczne wakacje 2017
26.09.2017
Konkurs plastyczny
WARSZTATY REINTEGRACJI SPOŁECZNEJ I ROZWOJU OSOBISTEGO DLA OSÓB Z PIECZY ZASTĘPCZEJ
19.09.2017
POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA USŁUGI SPOŁECZNE NR PCPR.IV.0121-3.6.4.2017 Z DNIA 19.09.2017
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
15.09.2017
ZAMÓWIENIE NA USŁUGI SPOŁECZNE NR PCPR.IV.0121-3.6.4.2017 z dnia 9 września 2017 r.

Strona 1 z 37  > >>


 

Dobro rodziny jest w naszej pracy najwyższą wartością!

 

Świadczymy pomoc na rzecz m. in.:

1) rodzin w kryzysie

2) ofiar  i sprawców przemocy w rodzinie

3) rodzin zastępczych

4) dzieci i młodzieży

5) osób niepełnosprawnych.

Żywimy szczerą nadzieję, że pełniona przez nas służba społeczna spełnia oczekiwania

Mieszkańców Powiatu.

 

L I S T  I N T E N C Y J N  Y