Podarowane Serca

mpips pfron klNiebieska Tarcza

Strona główna

Obszarem naszego działania jest teren powiatu nowosolskiego.

Realizujemy zadania z zakresu m.in.:

1) pieczy zastępczej,

2) pomocy społecznej,

3) przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

4) rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych.

 

Aktualności

Konkurs
18.05.2018
Policjant, który mi pomógł
Nabór wniosków
07.05.2018
Likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową
Dofinansowanie
30.04.2018
Do Przedszkola lub Żłobka
Grupa Wsparcia maj 2018
27.04.2018
Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
postępowanie o udzielenie zamówienia na usługi społeczne nr PCPR.IV.0121-3.6.6.2018
26.04.2018
Warsztaty aktywizacji społecznej dla osób z niepełnosprawnością

Strona 1 z 44  > >>


 

Dobro rodziny jest w naszej pracy najwyższą wartością!

 

Świadczymy pomoc na rzecz m. in.:

1) rodzin w kryzysie

2) ofiar  i sprawców przemocy w rodzinie

3) rodzin zastępczych

4) dzieci i młodzieży

5) osób niepełnosprawnych.

Żywimy szczerą nadzieję, że pełniona przez nas służba społeczna spełnia oczekiwania

Mieszkańców Powiatu.

 

L I S T  I N T E N C Y J N  Y