Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli
Logo: epuap Logo: BIP

Aktualności

Warsztaty dla młodzieży pn. „Przygotowanie do samodzielności”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli zaprasza do złożenia oferty dotyczącej realizacji usługi: Warsztaty dla młodzieży pn. Przygotowamie do samodzielności
 
Przedmiotem zamówienia będzie udzielenie grupowego wsparcia psychologicznego poprzez zorganizowanie i przeprowadzenie Warsztatów dla młodzieży pn. „Przygotowanie do samodzielności” dla 1 grupy liczącej ok. 20 osób, w okresie od września 2024 do października 2025 r.  Grupa uczestników projektu uczestniczyć będzie w 3 warsztatach stacjonarnych, każdy warsztat trwać będzie minimum 3h (1h = 60 minut) oraz dodatkowo w 3 wyjściach specjalnych, które trwać będą od 4h do 6h, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
Oferty należy składać za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności dostępnej pod
adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl, do dnia 22.07.2024 roku, godz. 15:00.

Załączniki

Warsztaty grup wsparcia dla osób bezrobotnych oraz osób z niepełnosprawnością

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli zaprasza do złożenia oferty dotyczącej realizacji usługi grupowego wsparcia psychologicznego dla Uczestników projektu pod nazwą: „Warsztaty grup wsparcia dla osób bezrobotnych oraz osób z niepełnosprawnością”.
 
Przedmiotem zamówienia będzie udzielenia grupowego wsparcia psychologicznego poprzez zorganizowanie i przeprowadzenie „Warsztatów grup wsparcia dla osób bezrobotnych oraz osób z niepełnosprawnością” dla 2 grup po ok. 20 osób, łącznie ok. 40 osób w okresie od września 2024 do października 2025 r.  Każda z 2 grup uczestniczyć będzie w 4 warsztatach stacjonarnych, każdy warsztat trwać będzie minimum 3h (1h = 60 minut) oraz dodatkowo w  4 wyjściach specjalnych, które trwać będą od 4h do 6h, zgodnie  z opisem przedmiotu zamówienia.
Oferty należy składać za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności dostępnej pod
adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl, do dnia 22.07.2024 roku, godz. 15:00.

Załączniki

Przeprowadzenie szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej, zawodowej oraz pogotowia rodzinnego

Przeprowadzenie szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej, zawodowej oraz pogotowia rodzinnego
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi
przeprowadzenie szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej, zawodowej oraz pogotowia rodzinnego.
Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej, zawodowej oraz pogotowia rodzinnego, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 6 listopada 2023 roku w sprawie szkoleń dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej (Dz. U. z 2023 r. poz. 2452) w okresie od sierpnia do października 2024 r.
Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy dostarczyć do Zamawiającego,  tj. do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie ul. Staszica 1A, 67-100 Nowa Sól, pokój nr 2 lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: pcpr@powiat-nowosolski.pl, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 lipca 2024 r.

Załączniki

Warsztaty wyjazdowe dla 60 Uczestników

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli zwraca się z prośbą o oszacowanie wartości realizacji zamówienia na realizację usługi: „Organizację 3-dniowych warsztatów wyjazdowych dla 60 Uczestników projektu Aktywnie w przyszłość”.
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa dotycząca zwiększenia aktywności społecznej uczestników projektu polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu 3–dniowych warsztatów wyjazdowych dla 60 Uczestników projektu, w tym osób z niepełnosprawnością, w ramach projektu pn. „Aktywnie w przyszłość”,
 Szacowanie należy przesłać w terminie do dnia 24.06.2024 r. drogą elektroniczną na adres e-mail pcpr@powiat-nowosolski.pl lub m.tomys@pcprnowasol.pl

Załączniki

Warsztaty dla młodzieży pn. Przygotowanie do samodzielności

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli zwraca się z prośbą o oszacowanie wartości realizacji zamówienia na realizację usługi: „Warsztaty dla młodzieży pn. Przygotowanie do samodzielności”.
 Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie Warsztatów dla młodzieży pn. Przygotowanie do samodzielności dla 1 grupy liczącej ok. 20 osób, w okresie od września 2024 do października 2025 r.  uczestników projektu pn. „Aktywnie w przyszłość”.
 Szacowanie należy przesłać w terminie do dnia 24.06.2024 r. drogą elektroniczną na adres e-mail pcpr@powiat-nowosolski.pl lub m.tomys@pcprnowasol.pl

Załączniki

Warsztaty grup wsparcia dla osób bezrobotnych oraz osób z niepełnosprawnością

  • 19-06-2024
  • Autor: Marian Tomys
  • drukuj
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli zwraca się z prośbą o oszacowanie wartości realizacji zamówienia na realizację usługi: „Warsztaty grup wsparcia dla osób bezrobotnych oraz osób z niepełnosprawnością”.
Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie Warsztatów grup wsparcia dla osób bezrobotnych oraz osób z niepełnosprawnością dla 2 grup po ok. 20 osób, łącznie ok. 40 osób w okresie od września 2024 do października 2025 r.  uczestników projektu pn. „Aktywnie w przyszłość”.
Szacowanie należy przesłać w terminie do dnia 24.06.2024 r. drogą elektroniczną na adres e-mail pcpr@powiat-nowosolski.pl lub m.tomys@pcprnowasol.pl

Załączniki

Druga edycja programu korekcyjno-edukacyjnego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli informuje o rozpoczęciu naboru do  drugiej edycji programu korekcyjno- edukacyjnego dla osób stosujących przemoc domową.  Jednocześnie informujemy iż Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Centrum jest realizatorem  programu psychologiczno – terapeutycznego dla osób stosujących przemoc domową.
 
Osoby zainteresowane uczestnictwem w programach proszone są o zgłaszanie się do siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 14.00.

 

Nieodpłatna Pomoc Prawna

 
 
Stowarzyszenie CIVIS SUM na zlecenie Starostwa Powiatowego w Nowej Soli prowadzi punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, obywatelskiej i mediacji dla mieszkańców powiatu nowosolskiego. W załączeniu informacja gdzie, kiedy i kto może skorzystać z bezpłatnych porad prawnych w 2024 r.
Umów się na wizytę! Zapisy telefoniczne pod nr. tel. 790 227 119  we wtorki, środy i  czwartki w godz. 10.00 – 13.30.
Rejestracja on – line: https://np.ms.gov.pl
 
 
 
 
 
 
 
 

Załączniki

Rozpoczął się nabór uczestników do projektu „Aktywnie w przyszłość”

 
Rozpoczął się nabór uczestników do projektu „Aktywnie w przyszłość”        
 
Ruszyła rekrutacja do projektu „Aktywnie w przyszłość” realizowanego przez Powiat Nowosolski / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli.
Projekt „Aktywnie w przyszłość” realizowany jest na terenie powiatu nowosolskiego. Planowany termin realizacji projektu: styczeń 2024 r. – grudzień 2025 r.
Celem działań projektowych jest zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej 60 mieszkańców powiatu nowosolskiego poprzez wspieranie ich aktywnego włączenia społecznego, ponoszenia kwalifikacji oraz zwiększanie zdolności do zatrudnienia.
Projekt ukierunkowany jest na zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej osób bezrobotnych oraz osób biernych zawodowo poprzez wielopłaszczyznowe działania i zastosowanie usług aktywnej integracji. W naszych działaniach, w celu wykorzystania potencjałów osób uczestniczących w projekcie, wdrażane będą usługi aktywizacji edukacyjnej, zdrowotnej,  zawodowej i społecznej. W szczególności nacisk zostanie położony na nabycie, przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej, a także na podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz ich lepsze dopasowanie do potrzeb naszego lokalnego rynku pracy.
 
SERDECZNIE ZAPRASZAMY
 
 
Nasz adres:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Staszica 1A
67-100 Nowa Sól
Telefon: 68 457 43 37

Załączniki

NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH PILOTAŻOWEGO PROGRAMU „AKTYWNY SAMORZĄD”

NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH PROGRAMU „AKTYWNY SAMORZĄD”
 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli informuje, iż  od dnia 01 marca 2024 r.
rozpoczyna nabór wniosków w ramach programu "Aktywny samorząd". 
Wnioski o dofinansowanie można składać w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu SOW
lub w wersji papierowej w siedzibie PCPR przy ul. Staszica 1A.
 
Nabór wniosków w ramach Modułu I trwa do dnia 31 sierpnia 2024 r.
 
Nabór wniosków w ramach Moduł II,  dotyczących semestru letniego roku akademickiego 2023/2024
trwa do dnia 31 marca 2024 r.
 
Szczegółowe informacje o programie, terminach naboru oraz druki wniosków dostępne są na stronie internetowej www.pcprnowasol.pl  lub w systemie SOW na platformie https://portal-sow.pfron.org.pl/
Więcej informacji o programie można uzyskać w siedzibie PCPR w Nowej Soli
lub pod nr telefonu: 68-457-43-34, 68-457-43-38
Infolinia  800 889 777 (połączenie bezpłatne)
1 2 3 4 5 6 ... 14