Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli
Logo: epuap Logo: BIP

Aktualności

Projekt Aktywni niepełnosprawni

Projekt Aktywni niepełnosprawni
 
Powiatowe Centrum Pomocy rodzinie w Nowej Soli informuje, że Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych realizuje projekt pn. „Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2016-2020, Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych.
 
Czas realizacji projektu to październik 2020 r. – czerwiec 2023 r.
 
Partnerami projektu są : Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi oraz Polskie Stowarzyszenie Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.
 
Celem projektu jest przygotowanie kompleksowej propozycji wdrożenia do systemu prawnego modyfikacji i nowych instrumentów w zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych zapewniających możliwie samodzielne funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w społeczeństwie, w tym podniesienie jakości i efektywności działań realizowanych przez warsztaty terapii zajęciowej oraz wypracowanie, przetestowanie, wdrożenie i upowszechnienie standardu usług asystenckich świadczonych na rzecz osób niepełnosprawnych.
 
W ramach projektu zostaną przeprowadzone następujące działania:
  1. Diagnoza potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z analizą rozwiązań prawnych z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych,
  2. Modyfikacja istniejących i propozycja nowych instrumentów systemu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych,
  3. Pilotaż zmodyfikowanych i nowych instrumentów,
  4. Modyfikacja pierwotnej propozycji w zakresie zmiany funkcjonujących i nowych instrumentów systemu rehabilitacji społecznej w oparciu o wyniki pilotażu,
  5. Opracowanie ostatecznej propozycji nowych instrumentów i modyfikacji istniejących instrumentów wsparcia osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej oraz ich upowszechnienie.
 
Projekt kierowany jest do wszystkich grup osób z niepełnosprawnościami, ich najbliższego otoczenia oraz instytucji wspierających – organizacji pozarządowych i jednostek samorządu terytorialnego.
 
Gorąco zachęcamy do udziału w konsultacjach.
 
Więcej informacji znajduje się w dołączonym dokumencie.

Program "Opieka Wytchnieniowa" - edycja 2021

 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli, w związku z przystąpieniem przez Powiat Nowosolski do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej ogłasza nabór zgłoszeń do Programu ,,Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.
 
Główny cel Programu:
 
wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
 
1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
2) osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi
 
poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usług opieki wytchnieniowej.
 
Program realizowany będzie w zakresie:
 
Świadczenia usługi opieki wytchnieniowej poprzez zapewnienie członkom rodziny lub opiekunom sprawującym bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, oraz osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności, możliwości skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa psychologicznego / terapeutycznego oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji / rehabilitacji / dietetyki.
Usługa opieki wytchnieniowej może być świadczona w wymiarze 20 godzin łącznie specjalistycznego poradnictwa psychologicznego / terapeutycznego oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji / rehabilitacji / dietetyki dla 1 opiekuna do wykorzystania w okresie realizacji zadania.
 
Realizacja Programu planowana jest w miesiącach  kwiecień - listopad 2021 r. po podpisaniu niezbędnych umów i uzyskaniu dofinansowania Programu.
 
W związku z powyższym zapraszamy zainteresowanych mieszkańców Powiatu Nowosolskiego do kontaktu z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie ul. Staszica 1A, 67-100 Nowa Sól, tel. 68 457 43 30,
email: pcpr@powiat-nowosolski.pl oraz składania karty zgłoszenia wraz z załącznikami o świadczenie usługi opieki wytchnieniowej. Kartę oceny stanu dziecka/ osoby niepełnosprawnej wg zmodyfikowanej skali FIM uzupełnia lekarz rodzinny / lekarz rehabilitacji medycznej / fizjoterapeuta / pielęgniarka.

Załączniki

Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej

Nabór do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”
 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli informuje, iż rozpoczyna rekrutację do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" – edycja 2021, finansowanego ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.
 
Rodzice / opiekunowie dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, mogą zgłaszać się do udziału w Programie.
 
Informacje o Programie oraz dokumenty zgłoszeniowe do programu znajdują się na stronie

Życzenia Świąteczne

 
 
 
 
Zdrowych, Pogodnych Świąt Wielkanocnych,
 
przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością. Radosnego, wiosennego nastroju
 
Życzy Dyrekcja i Pracownicy
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli
 

Komunikat

W dniu 2 kwietnia 2021 r.
(Wielki Piątek)
 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Nowej Soli
 
BĘDZIE NIECZYNNE

NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH PILOTAŻOWEGO PROGRAMU „AKTYWNY SAMORZĄD”

NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH PILOTAŻOWEGO PROGRAMU „AKTYWNY SAMORZĄD”
 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli informuje, iż od dnia 01 marca 2021 r.
rozpoczyna nabór wniosków w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd". 
 
Wnioski o dofinansowanie można składać w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu SOW
lub w wersji papierowej w siedzibie PCPR przy ul. Staszica 1A.
 
Szczegółowe informacje o programie, terminach naboru oraz druki wniosków
dostępne są na stronie internetowej www.pcprnowasol.pl
lub w systemie SOW na platformie https://portal-sow.pfron.org.pl/
Więcej informacji o programie można uzyskać w siedzibie PCPR w Nowej Soli
lub pod nr telefonu: 68-457-43-34, 68-457-43-38
Infolinia  800 889 777 (połączenie bezpłatne)

 

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem
 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli informuje w dniach 22 – 28 lutego 2021 r. po raz 21 obchodzony będzie w Polsce "Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem".
 
 
Celem tego przedsięwzięcia jest przede wszystkim zwrócenie uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem.
 
Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli czynnie włączą się do akcji. Podczas pełnionych dyżurów w ramach Tygodnia Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem będą udzielane porady wszystkim osobom zgłaszającym się po pomoc.
 
Dyżury w dniach od 22 lutego do 28 lutego 2021 r. pn. 7 - 16, wt. 7 - 16, śr. 7 - 15, pt. 7 – 14) w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli przy ul. Staszica 1A będą pełnić:
1) psycholog – tel. 68 457 43 45
2) pedagog - tel. 68 457 43 47
3) pracownik socjalny – tel. 68 457 43 42 /35/33
 
Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem to ogólnopolska akcja informacyjna, związana z obchodzonym w dniu 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw. Ma ona na celu zwrócenie uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. Organizatorem Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem jest Ministerstwo Sprawiedliwości. Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości oraz na stronie www.pokrzywdzeni.gov.pl. Lista organizacji, które w 2021 roku świadczą pomoc znajduje się na stronie http://funduszsprawiedliwosci.gov.pl/pl/znajdz-osrodek-pomocy
 
Zachęcamy do skorzystania z pomocy i wsparcia wszystkich zainteresowanych

BEZPŁATNA POMOC PSYCHOLOGICZNA DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

Zachęcamy do skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa psychologicznego / psychoterapeutycznego dla osób niepełnosprawnych realizowanego przez Stowarzyszenie „Warto jest pomagać” – zadanie sfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 
Celem wsparcia psychologicznego osób niepełnosprawnych jest przede wszystkim pomoc  w przeciwdziałaniu negatywnym skutkom pandemii, w szczególności konsekwencjom zaniechania lub ograniczenia działań terapeutycznych.
Konsultacje odbywają się telefonicznie lub online.
 
Więcej informacji można uzyskać pod numerami telefonów: 575 515 558, 536 055 056 oraz na stronie
 
 

„Lubuska wskazówka” – bezpłatne poradnictwo dla osób niepełnosprawnych

                    Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że Stowarzyszenie „Warto jest pomagać” realizuje projekt LUBUSKA WSKAZÓWKA.
Projekt związany jest ze skutkami epidemii wywołanej przez COVID-19. Jego celem jest pomoc osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom w zakresie prawnym, psychologicznym i społeczno-obywatelskim.
Z bezpłatnych konsultacji mogą skorzystać między innymi mieszkańcy powiatu nowosolskiego posiadający orzeczenie o stopniu niepełnosprawności oraz ich rodziny.
Poradnictwo odbywa się w formie telefonicznej lub online. Wystarczy zadzwonić, tel. 575 515 558 lub napisać na adres lubuskawskazowka@gmail.com
Więcej informacji na stronie internetowej Stowarzyszenia:
https://www.wartojestpomagac.pl/lubuska-wskazowka-bezplatne-poradnictwo-dla-osob-niepelnosprawnych

Komunikat

 
 
Uprzejmie informujemy, że w czwartek 24 grudnia 2020 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli będzie NIECZYNNE.
 
Zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli,  dzień 24 grudnia jest dniem wolnym dla pracowników urzędu w zamian za ustawowo wolny od pracy drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia, który przypada w sobotę.
 
Za utrudnienia przepraszamy.
1 2 3 4 5 6