Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli
Logo: epuap Logo: BIP

Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych
 
PODSTAWA PRAWNA
Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych działa na podstawie art. 44b
i art. 44c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 100 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r.
w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad
do spraw osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2003 r. Nr 62, poz. 560).
 
GŁÓWNE ZADANIA RADY
1. Inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz realizacji ich praw.
2. Opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz tych osób i ocenia ich realizację.
3. Opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.
 
ORGANIZACJA I TRYB DZIAŁANIA RADY
Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych składa się z 5 osób. Powoływane
są one spośród przedstawicieli działających na terenie danego powiatu organizacji pozarządowych, fundacji oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (powiatów i gmin). Rada jest organem opiniodawczo - doradczym, jej kadencja trwa 4 lata.
 
SKŁAD POWIATOWEJ SPOŁECZNEJ RADY DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Członkowie Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych zostali powołani
na czteroletnią kadencję tj.: na lata 2023– 2027, Zarządzeniem Starosty Nowosolskiego
nr 51/2023 z dnia 22 sierpnia 2023 r.
 
W SKŁAD RADY WCHODZĄ:
 
1. PRZEWODNICZĄCA:
Pani Anna Ast - przedstawiciel Miasta Nowa Sól.
 
2. WICEPRZEWODNICZĄCY:
Pan Łukasz Gała – przedstawiciel Gminy Bytom Odrzański.
 
3. SEKRETARZ:
Pani Anna Kozłowska– przedstawiciel Gminy Kożuchów.
 
4. CZŁONEK:
Pani Elżbieta Dąbrowska – przedstawiciel Gminy Otyń.
 
5. CZŁONEK:
Pan Paweł Zapeński – przedstawiciel Gminy Kolsko.
 
KONTAKT
Uwagi, wnioski i zapytania do członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych prosimy kierować na adres:
Powiatowe Centrum Pomocy rodzinie w Nowej Soli, ul. Staszica 1A, z dopiskiem Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych.