Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli
Logo: epuap Logo: BIP

Aktualności

Trwa nabór uczestników do projektu „Aktywnie w przyszłość”

 
 
 
 
 
Trwa nabór uczestników do projektu
„Aktywnie w przyszłość” 
realizowany przez:
Powiat Nowosolski/Powiatowe Centrum Pomocy RodzinieCelem działań projektowych jest zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej  60 mieszkańców powiatu nowosolskiego poprzez wspieranie ich w aktywizacji społecznej, podnoszeniu kwalifikacji oraz zwiększaniu zdolności do zatrudnienia w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2025 r.
Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych oraz biernych zawodowo,  w tym osób z niepełnosprawnościami oraz usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej, w tym uczących się.
 
W ramach projektu planowane są różnorodne formy wsparcia,  zarówno z zakresu aktywizacji społecznej, jak i zawodowej, w tym m.in.: wyjazdowe warsztaty zaradności i kompetencji społecznych, warsztaty grup wsparcia, działania środowiskowe w formie integracyjnych imprez okolicznościowych, doradztwo zawodowe, kursy i szkolenia zawodowe, a także indywidualne zajęcia wyrównawcze dla wychowanków pieczy zastępczej,
 
Planowane efekty zrealizowanego projektu to: uzyskanie kwalifikacji i kompetencji zawodowych, podjęcie zatrudnienia oraz poszukiwanie pracy przez uczestników projektu po zakończeniu udziału w programie.

Wartość projektu: 1 011 600,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków  Unii Europejskiej: 859 860,00 zł
Biuro projektu: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
67-100 Nowa Sól, ul. Staszica 1A, tel. 68 457 43 37
 
 
Projekt pn. „Aktywnie w przyszłość” współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach: Programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027, Działanie 6.9 Aktywna integracja społeczno–zawodowa