Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli
Logo: epuap Logo: BIP

Aktualności

Rozpoczął się nabór uczestników do projektu „Aktywnie w przyszłość”

 
Rozpoczął się nabór uczestników do projektu „Aktywnie w przyszłość”        
 
Ruszyła rekrutacja do projektu „Aktywnie w przyszłość” realizowanego przez Powiat Nowosolski / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli.
Projekt „Aktywnie w przyszłość” realizowany jest na terenie powiatu nowosolskiego. Planowany termin realizacji projektu: styczeń 2024 r. – grudzień 2025 r.
Celem działań projektowych jest zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej 60 mieszkańców powiatu nowosolskiego poprzez wspieranie ich aktywnego włączenia społecznego, ponoszenia kwalifikacji oraz zwiększanie zdolności do zatrudnienia.
Projekt ukierunkowany jest na zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej osób bezrobotnych oraz osób biernych zawodowo poprzez wielopłaszczyznowe działania i zastosowanie usług aktywnej integracji. W naszych działaniach, w celu wykorzystania potencjałów osób uczestniczących w projekcie, wdrażane będą usługi aktywizacji edukacyjnej, zdrowotnej,  zawodowej i społecznej. W szczególności nacisk zostanie położony na nabycie, przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej, a także na podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz ich lepsze dopasowanie do potrzeb naszego lokalnego rynku pracy.
 
SERDECZNIE ZAPRASZAMY
 
 
Nasz adres:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Staszica 1A
67-100 Nowa Sól
Telefon: 68 457 43 37

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki