Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli
Logo: epuap Logo: BIP

Pozostałe aktualności

Program "Dostępne Mieszkanie"

Dopłata do zmiany mieszkania na pozbawione barier architektonicznych, znajdujące się w miejscu umożliwiającym samodzielne opuszczenie mieszkania
 
 
  Ograniczają cię bariery architektoniczne we własnym mieszkaniu lub domu?
  Posiadasz orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym z powodu niepełnosprawności narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez użycia wózka inwalidzkiego?
  Jeśli tak, dowiedz się, w jaki sposób PFRON może Ci pomóc w ramach programu  Dostępne mieszkanie.
 
Na czym polega dofinansowanie?
Możesz uzyskać dofinansowanie do zmiany mieszkania na pozbawione barier architektonicznych, znajdujące się w miejscu umożliwiającym samodzielne opuszczenie budynku.
 
Kto może je otrzymać?
Osoba z niepełnosprawnością, która:
 
    posiada orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym, z powodu niepełnosprawności narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez użycia wózka inwalidzkiego;
    złoży oświadczenie, wraz z fotografiami, o barierach architektonicznych w mieszkaniu uniemożliwiających samodzielne wyjście na zewnątrz;
    złoży oświadczenie o posiadaniu dokumentu prawnego do mieszkania na mocy prawa własności;
 
Jaka jest wysokość dofinansowania?
Wysokość dofinansowania zależy od miejsca, w którym kupowane jest mieszkanie i stanowi różnicę pomiędzy ceną mieszkania kupowanego i sprzedawanego.
PFRON publikuje na stronie internetowej kwartalne wartości maksymalnej kwoty dofinansowania w miejscu docelowego mieszkania: https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/dostepne-mieszkanie/komunikaty/
 
Jak i gdzie złożyć wniosek?
Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami składasz poprzez System Obsługi Wsparcia pod adresem https://sow.pfron.org.pl/
Składanie wniosków w formie elektronicznej znacznie ułatwi Ci pomoc ze środków PFRON.
Składając wniosek możesz też liczyć na pomoc pracowników Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie
 
Termin składania wniosków
Wnioski można składać do 31 grudnia 2024 roku.
 
Więcej informacji na temat programu
Szczegółowe informacje są udzielane przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie (PCPR)
w województwie lubuskim lub Centrum Informacyjno-Doradcze dla osób
z niepełnosprawnością przy Oddziale PFRON w Zielonej Górze (tel. 68 422 78 07, 882 789 215, e-mail: pnatkanski@pfron.org.pl).

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją