Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli
Logo: epuap Logo: BIP

Pozostałe aktualności

Program "Mieszkanie dla Absolwenta""

 
 
Dofinansowanie do wynajmu mieszkania lub domu przez okres 60 miesięcy.
Chcesz rozpocząć samodzielne życie po zakończeniu edukacji?
Jesteś absolwentem szkoły, który w ciągu ostatnich 3 lat ukończył naukę?
Nie jesteś absolwentem ale opuściłeś rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka lub placówkę opiekuńczo-wychowawczą?
Rozpocząłeś już pracę lub aktualnie jej poszukujesz?
Posiadasz orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności?
 
Jeśli tak, dowiedz się, w jaki sposób PFRON może Ci pomóc w ramach programu Mieszkanie dla Absolwenta.
 
Na czym polega dofinansowanie?
Możesz uzyskać dofinansowanie do wszystkich kosztów wymienionych w umowie wynajmu mieszkania lub domu.
 
Kto może je otrzymać ?:
 - absolwent szkoły podstawowej, ponadpodstawowej, szkoły wyższej, ukończonej 3 lata przed złożeniem wniosku lub osoba opuszczająca rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą jeśli:
- posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
- posiada orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z powodu narządu słuchu;
- złoży oświadczenie, że nie jest właścicielem mieszkania ani nie przysługuje mu spółdzielcze prawo do    lokalu mieszkalnego w miejscowości realizowania aktywności zawodowej;
- posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
- złoży oświadczenie o poszukiwaniu pracy lub o podjętej pracy.
 
Jaka jest wysokość dofinansowania?
 
Wysokość dofinansowania zależy od miejsca wynajmowanego mieszkania oraz tego, czy poruszasz się za pomocą wózka inwalidzkiego.
Od  1 do 24 miesiąca – 100% kosztów najmu;
od 25 do 42 miesiąca  – 70% kosztów najmu;
od 43 do 60 miesiąca – 40% kosztów najmu.
Jak i gdzie złożyć wniosek?
 
Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami składasz poprzez System Obsługi Wsparcia pod adresem https://sow.pfron.org.pl/
Składanie wniosków w formie elektronicznej znacznie ułatwi Ci pomoc ze środków PFRON.
Składając wniosek możesz też liczyć na pomoc pracowników Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie
 
Wniosek możesz złożyć w każdym czasie.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją