Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli
Logo: epuap Logo: BIP

Aktualności

Zajęcia klubowe w WTZ

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli informuje, że Powiat Nowosolski
przystąpił do realizacji programu ”Zajęcia klubowe w WTZ” finansowanego ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Program "Zajęcia klubowe w WTZ" ma na celu wsparcie osób niepełnosprawnych w
utrzymaniu samodzielności i niezależności w życiu społecznym i zawodowym poprzez
prowadzenie przez Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ) zajęć klubowych jako
zorganizowanej formy rehabilitacji.

Program "Zajęcia klubowe w WTZ" jest rozwiązaniem, które sprzyja aktywnemu
wspomaganiu osób z niepełnosprawnością, które opuszczają warsztat w związku z
podjęciem zatrudnienia oraz osób oczekujących na przyjęcie do WTZ.

Beneficjentami programu są:

- osoby niepełnosprawne, posiadające ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
(lub orzeczenie równoważne), które były uczestnikami WTZ i opuściły go w związku
z podjęciem zatrudnienia,

- osoby niepełnosprawne, posiadające ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
(lub orzeczenie równoważne), znajdujące się na prowadzonej przez podmiot
prowadzący WTZ liście osób, (o której mowa w art. 10f ust. 2a ustawy o rehabilitacji),
których zgłoszenie do uczestnictwa w warsztacie zostało zatwierdzone i które nie
rozpoczęły terapii w WTZ.

Adresatami programu są podmioty prowadzące warsztaty terapii zajęciowej. Na
terenie powiatu działa jeden Warsztat Terapii Zajęciowej prowadzony przez Stowarzyszenie
Dzieci Młodzieży Niepełnosprawnej „Pomóż nie będę sam” z siedzibą w Nowej Soli przy
ul. Wróblewskiego 9.

Realizacją zajęć klubowych w ramach programu rozpocznie się od 01 lutego 2022 r. i potrwa
12 miesięcy do końca stycznia przyszłego roku.

Osoby niepełnosprawne zainteresowane udziałem w zajęciach klubowych winny
zgłaszać się do WTZ w Nowej Soli przy ul. Wróblewskiego 9.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją