Aktualności

Powrót do zdrowia, powrót do pracy!

  • 19-01-2022
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli uprzejmie informuje, że 
Oddział Lubuski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
rozpoczął realizację projektu pn. „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”.
PRON zaprasza do projektu wszystkich chętnych, którzy:
  • z powodu choroby lub urazu mają ograniczoną zdolność do pracy w dotychczasowym za-wodzie, ale jednocześnie są w stanie uczestniczyć w rehabilitacji;
  • mają pozytywne rokowania w zakresie przywrócenia aktywności zawodowej i uzyskania poprawy aktywnego funkcjonowania w społeczeństwie;
  •  mają motywację do pełnego uczestnictwa w życiu zawodowym i społecznym;
  • od samego początku biorą aktywny udział w procesie rehabilitacji.
Udział w projekcie wiąże się z kilkumiesięcznym (4-5 mies.) pobytem w Ośrodku Rehabilitacji Kompleksowej.
Każdy z Uczestników projektu bierze udział równolegle w trzech modułach:
  • zawodowym ukierunkowanym na ułatwienie osobie z niepełnosprawnościami uzyskanie nowego zawodu i utrzymanie odpowiedniego zatrudnienia, co jest głównym celem rehabilitacji kompleksowej;
  •  psychospołecznym:  mającym na celu przywrócenie motywacji uczestnika projektu do powrotu do pracy oraz przygotowanie go do uczestnictwa w życiu społecznym;
  •  medycznym: mającym na celu przywrócenie utraconych funkcji lub ich odtworzenie w jak największym, możliwym do osiągnięcia, stopniu.
W efekcie uczestnicy uzyskują nowe kwalifikacje zawodowe, które poprawiają ich status na rynku pracy pozwalając na uzyskanie zatrudnienia na otwartym rynku pracy.
Rekrutacja do projektu prowadzona jest w trybie ciągłym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 Co należy zrobić, by zgłosić się do projektu?
•  Wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz wniosek o kompleksową rehabilitację i przesłać dokumenty zgłoszeniowe na adres:
 
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Al. Jana Pawła II 13
00-828 Warszawa
 z dopiskiem „kompleksowa rehabilitacja”
 
Formularz zgłoszeniowy dostępny jest pod linkiem:
 
 Informacji udziela:
•  Piotr Natkański- numer telefonu: 68 422 78 07, 882 789 215 e-mail: pnatkanski@pfron.org.pl
•  Infolinia PFRON - numer telefonu: 22 50 55 600, 532 083 063, e-mail: ork@pfron.org.pl
 
Wszystkie osoby zainteresowane projektem „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy” zapraszamy na oficjalny fanpage na Facebooku:
 
oraz na Instagramie:
 

 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki