Zamówienia

Zapytanie ofertowe NR PCPR.IV.0121-3.1.11.4.2021 na „Świadczenie kompleksowej usługi organizacji integracyjnych warsztatów Mikołajkowych”

  • 23-11-2021
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli, zwraca się z zaproszeniem do złożenia oferty na realizację usługi: Świadczenie kompleksowej usługi organizacji integracyjnych warsztatów Mikołajkowych”  dla uczestników projektu pn. „Aktywna Integracja w Powiecie Nowosolskim – edycja II.
Przedmiotem zamówienia jest realizacja kompleksowej usługi organizacji integracyjnych warsztatów Mikołajkowych polegającej na przygotowaniu, przeprowadzeniu i obsłudze dwóch następujących po sobie Integracyjnych warsztatów Mikołajkowych:
  1. Przygotowanie,  przeprowadzenie i obsługa integracyjnych warsztatów Mikołajkowych dla dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej,
  2. Przygotowanie,  przeprowadzenie i obsługa integracyjnych warsztatów Mikołajkowych dla osób z niepełnosprawnością i ich opiekunów.
Termin składania ofert do dnia 30.11.2021 r. do godziny 11.00.
Oferty można składać osobiście u Zamawiającego w pokoju nr 2 w godzinach pracy Centrum, tj. od godziny 7.00 do 14.00, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 67-100 Nowa Sól ul. Staszica 1A lub pocztą elektroniczną na adres: pcpr@powiat-nowosolski.pl
O zachowaniu terminu złożenia oferty do Zamawiającego decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki