Zamówienia

Zapytanie ofertowe NR PCPR.IV.0121-3.1.11.3.2021 na Warsztaty pn. „E-obywatel" w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu osób z niepełnosprawnością”

  • 17-09-2021
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli, zwraca się z zaproszeniem do złożenia oferty na realizację usługi: Warsztaty pn. „E-obywatel” w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu osób z niepełnosprawnością.
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie Warsztatów pn. „E-obywatel” w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu uczestników projektu pn. „Aktywna Integracja w Powiecie Nowosolskim – edycja II”.
W ramach przedmiotu zamówienia należy przeprowadzić 6 warsztatów po 4 godziny szkoleniowe dla 43 osób w podziale na 4 grupy (do 11 osób w grupie). Łącznie 96 godzin szkoleniowych, po 24 godziny szkoleniowe dla każdej z 4 grup (1 godz. szkoleniowa = 45 minut). Uczestnikami warsztatów będą osoby z niepełnosprawnościami.
Ofertę należy złożyć w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli, ul. Staszica 1A, 67-100 Nowa Sól, w pokoju nr 2 w terminie do dnia 27 września 2021 r. do godz. 12.00.  Ofertę należy przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego, kuriera lub złożyć osobiście. O zachowaniu terminu złożenia oferty do Zamawiającego decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki