Zamówienia

SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA - „Warsztaty pn. E-obywatel w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu osób z niepełnosprawnością”

  • 09-09-2021
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli zwraca się z prośbą o oszacowanie wartości realizacji zamówienia na realizację usługi: : „Warsztaty pn. E-obywatel w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu osób z niepełnosprawnością”.
 
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie warsztatów pn. „E-obywatel” w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu uczestników projektu pn. „Aktywna Integracja w Powiecie Nowosolskim– II edycja”.
 
Szacowanie należy przesłać w terminie do dnia 13.09.2021 r.
1) drogą elektroniczną na adres e-mail pcpr@powiat-nowosolski.pl
2) drogą pocztową, kurierską lub złożoną osobiście na adres Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli, ul. Staszica 1A, 67-100 Nowa Sól.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki