Zamówienia

WARSZTATY DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ PN. BEZPIECZEŃSTWO NA CO DZIEŃ - POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NR PCPR.IV.0121-3.1.2.7.2021 (2021/BZP 00128611/01)

  • 27-07-2021
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zaprasza do składania ofert w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa dotycząca zwiększenia aktywności społecznej uczestników projektu pn. „Aktywna Integracja w Powiecie Nowosolskim – edycja II” polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu warsztatów wyjazdowych dla osób z niepełnosprawnością pn. „Bezpieczeństwo na co dzień”.
Kod CPV: 80500000-9 Usługi szkoleniowe, 55100000-1 Usługi hotelarskie, 55300000-3 Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków, 55270000-3 Usługi świadczone przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe, 92000000-1 Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe, 60172000-4 Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą.
Oferty należy przesyłać w terminie do dnia 04 sierpnia 2021 r. do godz. 11.00 drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl oraz ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki