Zamówienia

Szacowanie wartości zamówienia na Prowadzenie poradnictwa psychologicznego

  • 18-11-2020
Prowadzenie poradnictwa psychologicznego.
 
W związku z realizacją projektu pn. „Aktywna Integracja w Powiecie Nowosolskim – edycja II”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli zwraca się z prośbą o oszacowanie wartości realizacji zamówienia na realizację usługi: Prowadzenie poradnictwa psychologicznego.
 
Przedmiotem zamówienia będzie prowadzenie 300 godzin zegarowych poradnictwa psychologicznego dla osób z niepełnosprawnością – Uczestnikom i Uczestniczkom projektu pn. „Aktywna Integracja w Powiecie Nowosolskim – edycja II” oraz członkom ich rodzin lub osób z najbliższego otoczenia, mających wpływ na funkcjonowanie w życiu codziennym tych osób w okresie od grudnia 2020 r.  do kwietnia 2021 r.
 
Szacowanie należy przesłać w terminie do dnia 22.11.2020 r. drogą elektroniczną na adres e-mail pcpr@powiat-nowosolski.pl

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki