Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli
Logo: epuap Logo: BIP

Moduł I A4

Wniosek AS A4 (P)

WNIOSEK „M-I” o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”
Moduł I
– likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową Obszar A
– Zadanie nr 4 pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu

Załączniki