Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli
Logo: epuap Logo: BIP

Punkty Konsultacyjno-Informacyjne

Punkty Konsultacyjno-Informacyjne w Nowej Soli

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że Miasto Nowa Sól prowadzi punkty konsultacyjno-informacyjne.  Pomoc terapeutyczna i konsultacyjna udzielana jest bezpłatnie i nie potrzebne jest posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego.
 
1.    Punkt Konsultacyjno – Informacyjny przy ul. Jaracza 1, w Nowej Soli, tel. 68/ 4590390:
- wsparcie psychologiczne dla osób doświadczających przemocy w każdy wtorek godz. 15.00 – 17.00;
- konsultacje psychologiczne dla dzieci, młodzieży i rodziców w każdy czwartek w godz. 16.00 – 18.00;
- porady prawne oraz mediacje rodzinne w każdą środę w godz. 14.00 – 17.00;
- konsultacje socjalne i rodzinne poniedziałek, wtorek, środa i piątek w godz. 16.00 – 18.00;
- konsultacje terapeuty uzależnień  w każdy poniedziałek w godz. 16.00 – 18.00
- konsultacje w zakresie przeciwdziałania narkomanii w każdy piątek w godz. 14.00 – 16.00.  
 
2.    Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nowej Soli tel. 68/ 4590305 – dyżury członków komisji każdy czwartek w godz. 16.00-18.00 w punkcie konsultacyjnym przy ul. Jaracza 1.
 
3. Terapia grupowa dla osób uzależnionych od alkoholu
Stowarzyszenia Relacja, ul. Kościuszki 24E w Nowej Soli tel. 506 804 548
 
4. Terapia indywidualna dla osób używających substancje  psychoaktywne i tzw. dopalacze
Stowarzyszenia Relacja, ul. Kościuszki 24E w Nowej Soli tel. 506 804 548
 
5. Terapia dla osób współuzależnionych i Dorosłych Dzieci Alkoholików (DDA)
Stowarzyszenia Relacja, ul. Kościuszki 24E w Nowej Soli tel. 506 804 548
 
6. Warsztaty rehabilitacyjne dla osób uzależnionych po zakończonych terapiach i utrzymujących abstynencję alkoholową i narkotykową.
Stowarzyszenie Odrodzenie przy ul. Drzymały 4 w Nowej Soli, w każdy czwartek w godzinach 18.00 - 20.00

Załączniki