Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli
Logo: epuap Logo: BIP

Wolontariat

Wolontariat

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli poszukuje kandydatów na wolontariuszy
 
Osoby chętne do współpracy będą miały możliwość uzyskania:
 
 • cennego doświadczenia,
 • satysfakcji z pomocy innym
 • wzrostu umiejętności społecznych,
 • nabycia nowych umiejętności;
 
Jeśli ukończyłeś 18 rok życia (jeśli jesteś osobą niepełnoletnią, wymagana jest zgoda rodziców lub opiekunów prawnych) i mieszkasz na terenie miasta Nowa Sól lub powiatu nowosolskiego, przyłącz się do wsparcia rodzin zastępczych.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli w ramach prowadzonego wolontariatu udziela wsparcia rodzinom zastępczym i dzieciom w nich przebywających w następujących obszarach:
 • pomoc w nauce,
 • pomoc w odrabianiu prac domowych,
 • organizacja czasu wolnego,
 • rozwój zainteresowań;
 
Mile widziani uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, studenci oraz wszelkie osoby posiadające doświadczenie w pracy i w opiece nad dziećmi i młodzieżą
Wszystkim chętnym do współpracy zapewniamy:
 • porozumienie wolontariackie,
 • zwrot kosztów dojazdu do rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie powiatu nowosolskiego,
 • możliwość zdobycia nowych doświadczeń,
 • zaświadczenia o odbytym wolontariacie,
 • wsparcie pracowników tut. Centrum;
Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie formularza, który jest dostępny na niniejszej stronie internetowej lub w siedzibie tut. Centrum,
a następnie dostarczenie osobiście lub drogą elektroniczną do Centrum.
 
Kontakt: 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli, ul. Staszica 1A,
tel: (68) 457 43 47, 457 43 44 lub 457 43 41, (pcpr@powiat-nowosolski.pl)
 
 
 
Do pobrania:
 1. Formularz zgłoszeniowy
 2. Oświadczenie
 3. Oświadczenie nr 1
 

Załączniki