Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli
Logo: epuap Logo: BIP

Aktualności

Warsztaty dla młodzieży pn. „Przygotowanie do samodzielności”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli zaprasza do złożenia oferty dotyczącej realizacji usługi: Warsztaty dla młodzieży pn. Przygotowamie do samodzielności
 
Przedmiotem zamówienia będzie udzielenie grupowego wsparcia psychologicznego poprzez zorganizowanie i przeprowadzenie Warsztatów dla młodzieży pn. „Przygotowanie do samodzielności” dla 1 grupy liczącej ok. 20 osób, w okresie od września 2024 do października 2025 r.  Grupa uczestników projektu uczestniczyć będzie w 3 warsztatach stacjonarnych, każdy warsztat trwać będzie minimum 3h (1h = 60 minut) oraz dodatkowo w 3 wyjściach specjalnych, które trwać będą od 4h do 6h, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
Oferty należy składać za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności dostępnej pod
adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl, do dnia 22.07.2024 roku, godz. 15:00.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki