Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli
Logo: epuap Logo: BIP

Aktualności

Warsztaty grup wsparcia dla osób bezrobotnych oraz osób z niepełnosprawnością

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli zaprasza do złożenia oferty dotyczącej realizacji usługi grupowego wsparcia psychologicznego dla Uczestników projektu pod nazwą: „Warsztaty grup wsparcia dla osób bezrobotnych oraz osób z niepełnosprawnością”.
 
Przedmiotem zamówienia będzie udzielenia grupowego wsparcia psychologicznego poprzez zorganizowanie i przeprowadzenie „Warsztatów grup wsparcia dla osób bezrobotnych oraz osób z niepełnosprawnością” dla 2 grup po ok. 20 osób, łącznie ok. 40 osób w okresie od września 2024 do października 2025 r.  Każda z 2 grup uczestniczyć będzie w 4 warsztatach stacjonarnych, każdy warsztat trwać będzie minimum 3h (1h = 60 minut) oraz dodatkowo w  4 wyjściach specjalnych, które trwać będą od 4h do 6h, zgodnie  z opisem przedmiotu zamówienia.
Oferty należy składać za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności dostępnej pod
adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl, do dnia 22.07.2024 roku, godz. 15:00.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki