Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli
Logo: epuap Logo: BIP

Aktualności

Program korekcyjno – edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie – edycja 2021

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli informuje o naborze do programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie.
 
Planowany okres realizacji programu to II półrocze 2021 r.
 
Celem programu jest redukcja zachowań agresywnych u jego uczestników, kształtowanie postawy partnerstwa i szacunku oraz odpowiedzialności za popełnione czyny.
 
Oddziaływania korekcyjno – edukacyjne wobec osób stosujących przemoc w rodzinie są kierowane w szczególności do:
 
1) osób skazanych za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, odbywających karę pozbawienia wolności w zakładach karnych albo wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary, zobowiązując je do uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych;
 
2) osób stosujących przemoc w rodzinie, które uczestniczą w terapii leczenia uzależnień od alkoholu lub narkotyków lub innych środków odurzających, substancji psychoaktywnych albo środków zastępczych, dla których oddziaływania korekcyjno-edukacyjne mogą stanowić uzupełnienie podstawowej terapii;
 
3) osób, które w wyniku innych okoliczności zgłaszają się do uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym.
 
 
Jeżeli chcesz naprawić swoje relacje z partnerką / dziećmi / członkiem rodziny
zapraszamy po informację do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Nowej Soli ul. Staszica 1A, pokój nr 6 lub tel. 68 457 43 33

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją