Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli
Logo: epuap Logo: BIP

Pozostałe aktualności

16-03-2020
W ramach Centrum Wsparcia udzielana jest całodobowa pomoc osobom znajdującym się w stanie kryzysu psychicznego poprzez telefon, czat i email. Centrum Wsparcia działa 24 godziny na dobę 7 dni w...
Ilustracja do informacji: Centrum Wsparcia Dla Osób w Stanie Kryzysu Psychicznego
03-03-2020
Program „Aktywny samorząd" jest finansowany ze środków PFRON NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH PILOTAŻOWEGO PROGRAMU „AKTYWNY...
Ilustracja do informacji: NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH PILOTAŻOWEGO PROGRAMU „AKTYWNY SAMORZĄD”
03-03-2020
Nabór do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli informuje, iż...
Ilustracja do informacji: Nabór do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”
21-02-2020
Powiat Nowosolski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli w partnerstwie z Fundacją Eudajmonia z siedzibą w Polkowicach realizuje projekt pn. „Aktywna...
Ilustracja do informacji: AKTYWNA INTEGRACJA W POWIECIE NOWOSOLSKIM - EDYCJA II
08-11-2019
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli aktualnie realizuje projekt „SZANUJĘ – nie hejtuję”, w ramach ,,PROGRAMU OGRANICZENIA PRZESTĘPCZOŚCI I ASPOŁECZNYCH ZACHOWAŃ...
Ilustracja do informacji: Projekt "SZANUJĘ - nie hejtuję"
18-10-2019
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli zaprasza do udziału w projekcie pn. „Aktywna Integracja w Powiecie Nowosolskim – edycja II” Powiatowe...
Ilustracja do informacji: Rekrutacja uczestników do Projektu

Aktualności

Ilustracja do informacji: Konkurs fotograficzny „9 miesięcy pełnych miłości”

Konkurs fotograficzny „9 miesięcy...

21-07-2020
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zachęca mieszkanki Nowej Soli, które są w ciąży, do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym „9 miesięcy pełnych miłości”. Konkurs jest organizowany przez Dział profilaktyki i promocji zdrowia w Urzędzie Miejskim w Nowej Soli. Zadaniem konkursowym jest zrobienie zdjęcia z dłońmi ułożonymi w kształcie...

WARSZTATY AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ DLA...

15-07-2020
WARSZTATY AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ - POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA USŁUGI SPOŁECZNE NR PCPR.IV.0121-3.1.2.3.2020 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zaprasza do składania ofert w ramach postępowania o udzielenie zamówienia na usługi społeczne. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa...

WARSZTATY AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ DLA...

14-07-2020
WARSZTATY AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY - POSTĘPOW ANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA USŁUGI SPOŁECZNE NR PCPR.IV.0121-3.1.2.2.2020 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zaprasza do składania ofert w ramach postępowania o udzielenie zamówienia na usługi społeczne. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa...
Ilustracja do informacji: BEZPŁATNE WSPARCIE DLA OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH ZABURZEŃ LĘKOWYCH

BEZPŁATNE WSPARCIE DLA OSÓB...

29-06-2020
BEZPŁATNE WSPARCIE DLA OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH ZABURZEŃ LĘKOWYCH Stowarzyszenie ANIMO działające na rzecz osób doświadczających zaburzeń lękowych takich jak nerwica, ataki paniki, wszelkie fobie jak agorafobia czy fobia społeczna, uruchomiło telefon wsparcia dla osób nimi dotkniętych. ...

Szacowanie wartości zamówienia -...

26-06-2020
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli zwraca się z prośbą o oszacowanie wartości realizacji zamówienia na realizację usługi zorganizowanie i przeprowadzenie 4–dniowych warsztatów wyjazdowych pn. „W zdrowym ciele zdrowy duch” dla uczestników projektu (dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej). Oferty należy przesłać w...

Szacowanie wartości zamówienia -...

26-06-2020
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli zwraca się z prośbą o oszacowanie wartości realizacji zamówienia na realizację usługi: zorganizowanie i przeprowadzenie 7–dniowych warsztatów wyjazdowych pn. „W zdrowym ciele zdrowy duch” dla uczestników projektu (osoby z niepełnosprawnością) . Oferty należy przesłać w terminie do...