Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej

Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej

  • 01-04-2021
Nabór do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”
 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli informuje, iż rozpoczyna rekrutację do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" – edycja 2022, finansowanego ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.
 
Rodzice / opiekunowie dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, mogą zgłaszać się do udziału w Programie.
 
Informacje o Programie oraz dokumenty zgłoszeniowe do programu znajdują się na stronie
 
        
 
 
 
 
 
                                                       
 
 
                
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją