Moduł I C1

Moduł C1

  • 29-02-2020
WNIOSEK „M-I”
o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego
programu „Aktywny samorząd”
Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową
Obszar C – Zadanie nr 1
pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki