Moduł I B5

Moduł I B5

  • 29-02-2020
WNIOSEK „M-I”
o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego
programu „Aktywny samorząd”
Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową
Obszar B – Zadanie nr 5
dofinansowanie utrzymania sprawności technicznej posiadanego sprzętu
elektronicznego, zakupionego w ramach programu

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki