Aktualności

NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH PILOTAŻOWEGO PROGRAMU „AKTYWNY SAMORZĄD”

  • 17-08-2023
NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH PILOTAŻOWEGO PROGRAMU „AKTYWNY SAMORZĄD”
 
     Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli informuje, iż od dnia 01 września 2023 r.
     rozpoczyna nabór wniosków w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd" Moduł II, 
dotyczących semestru zimowego roku akademickiego 2023/2024.
Wnioski o dofinansowanie można składać
 
                        w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu SOW
                                 lub w wersji papierowej w siedzibie PCPR przy ul. Staszica 1A
                     do dnia 10 października 2023 r.
 
                                                                  Szczegółowe informacje o programie, terminach naboru oraz druki wniosków
                                    dostępne są na stronie internetowej www.pcprnowasol.pl
                                                     lub w systemie SOW na platformie https://portal-sow.pfron.org.pl/
 
                                                                   Więcej informacji o programie można uzyskać w siedzibie PCPR w Nowej Soli
                                                     lub pod nr telefonu: 68-457-43-34, 68-457-43-38
                                                     Infolinia  800 889 777 (połączenie bezpłatne)

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją