Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli
Logo: epuap Logo: BIP

Prowadzenie programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie w 2020 r.

Prowadzenie programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie w 2020 r.

     Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie w Nowej Soli zaprasza do złożenia oferty w celu rozeznania rynku
na prowadzenie  programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie w 2020 r.

Załączniki