Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli
Logo: epuap Logo: BIP

Moduł I C4

Moduł C4

WNIOSEK „M-I”
o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego
programu „Aktywny samorząd”
Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową
Obszar C – Zadanie nr 4
pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w
której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne

Załączniki