Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli
Logo: epuap Logo: BIP

Moduł I C2

Moduł I C2

WNIOSEK „M-I”
o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego
programu „Aktywny samorząd”
Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową
Obszar C – Zadanie nr 2
pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka
inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

Załączniki