Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli
Logo: epuap Logo: BIP

Moduł I B5

Moduł I B5

WNIOSEK „M-I”
o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego
programu „Aktywny samorząd”
Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową
Obszar B – Zadanie nr 5
dofinansowanie utrzymania sprawności technicznej posiadanego sprzętu
elektronicznego, zakupionego w ramach programu

Załączniki