Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli
Logo: epuap Logo: BIP

Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Nowej Sol

Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Nowej Soli

     
LOKALNY PUNKT POMOCY POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM
 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że w Nowej Soli funkcjonuje Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem.
Projekt realizowany jest przez Lubuski Ruch na Rzecz Kobiet i Rodziny „Żar” w Żarach i Ministerstwo Sprawiedliwości w zakresie udzielania
pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym.
 
Miejsce: siedziba Stowarzyszenia "Klub Ogniwo", Nowa Sól, ul. Muzealna 46.
 
Termin: każdy PIĄTEK w godzinach 16:00 – 20:00
 
Odbywa się również całodobowy dyżur telefoniczny: 667 351 095
 
Pomoc adresowana jest do osób pokrzywdzonych różnego rodzaju przestępstwami m. in.:
 
 • uszkodzenie ciała
 • bójka lub pobicie
 • wypadek komunikacyjny
 • groźby karalne
 • zgwałcenie
 • inne przeciwko wolności seksualnej
 • przemoc w rodzinie
 • niealimentacja
 • kradzież
 • rozbój
 • oszustwo
 • uszkodzenie mienia
 
W Lokalnych Punktach można uzyskać pomoc:
 
 • osoby pierwszego kontaktu (stały dyżur, pomoc w wypełnieniu wniosków, umówienie do specjalistów, gromadzenie dokumentacji poświadczającej przestępstwo, kontakt telefoniczny, itp.),
 • prawną,
 • psychologiczną, psychoterapię,
 • tłumacza, w tym tłumacza języka migowego w uzyskaniu innych form pomocy,
 • pokrywanie kosztów związanych z kształceniem - pomoc w nauce
 • dofinansowanie do pobytu dziecka w żłobku,
 • finansowanie kwalifikacyjnych kursów zawodowych,
 • udzielenia czasowego schronienia,
 • dopłaty do bieżących zobowiązań czynszowych i opłat,
 • bony żywnościowe,
 • bony towarowe na zakup odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej.
 

 

Załączniki