Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli
Logo: epuap Logo: BIP

Aktualności

Przeprowadzenie szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej.
 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli zaprasza do składania ofert wykonanie usługi przeprowadzenie szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej.
 
Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 roku w sprawie szkoleń dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821 ze zm.) w wymiarze zgodnym z ww. Rozporządzeniem, w terminie do 10 grudnia br.
 
Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy dostarczyć do Zamawiającego, tj. do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie ul. Staszica 1A, 67-100 Nowa Sól, pokój nr 2 lub pocztą elektroniczną na adres e-mail pcpr@powiat-nowosolski.pl, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 sierpnia 2022 r.

Załączniki

Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli poszukuje osoby na stanowisko
" Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej " 

Załączniki

Mieszkanie dla absolwenta

Jesteś osobą niepełnosprawną w stopniu znacznym lub umiarkowanym na słuch? Posiadasz status absolwenta?
Informujemy, iż PFRON zaplanował realizację programu „Mieszkanie dla absolwenta”.
Prosimy o zapoznanie się z zasadami programu dostępnymi na stronie:
https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/mieszkanie-dla-absolwenta/dokumenty-programowe/
 
Jeśli spełniasz warunki udziału w programie i chciałbyś do niego przystąpić? Poinformuj nas o tym drogą elektroniczną do dnia 20.07.2022 r. do godz. 10:00  (w tytule wiadomości wpisz „wstępna deklaracja”): pcpr@powiat-nowosolski.pl

Komunikat - Zmiana Rachunku Bankowego

 
KOMUNIKAT
 
Zmiana kont bankowych od 01.07.2022 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli.
 
Uprzejmie informujemy, iż w wyniku przeprowadzonego przetargu na obsługę bankową, od dnia 01.07.2022 r., Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli obsługiwane będzie przez BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. 
W związku z powyższym od 01.07.2022 r. następuje zmiana kont bankowych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli.
 
KONTO DOCHODÓW
OBOWIĄZUJE DO 30.06.2022  r.
OBOWIĄZUJE OD 01.07.2022 r .
49 1560 0013 2004 8745 1000 0002
95 1600 1462 1743 0897 0000 0002
KONTO WYDATKÓW
OBOWIĄZUJE DO 30.06.2022 r.
OBOWIĄZUJE OD 01.07.2022 r .
76 1560 0013 2004 8745 1000 0001
25 1600 1462 1743 0897 0000 0001
 
Dodatkowe informacje można uzyskać po numerem telefonu 68-457-43-32 lub 68-457-43-37.
 
 

Życzenia Rodzicom Zastępczym

Z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego
wszystkim Rodzicom Zastępczym 
składamy serdeczne podziękowania
za otwartość serca,
za troskę, opiekę i miłość 
okazywaną dzieciom każdego dnia.
Życzymy jednocześnie dużo zdrowia
i wytrwałości w pełnieniu tej jakże
ważnej i potrzebnej roli.
 
Dyrekcja oraz pracownicy
Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Nowej Soli

Życzenia Świąteczne