Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli
Logo: epuap Logo: BIP

Aktualności

UDAR - „Kompleksowa Rehabilitacja” program realizowany przez PFRON

„Kompleksowa Rehabilitacja” program realizowany przez PFRON
 
Jesteś po udarze? Udar nie musi oznaczać końca pracy zawodowej.
Zastanawiasz się jakie zawody możesz wykonywać?
Pomożemy Ci się przekwalifikować i znaleźć nową pracę!
 
Skorzystaj z bezpłatnej oferty PFRON realizowanej w Ośrodkach Rehabilitacji Kompleksowej. W Ośrodku zdobędziesz nowy zawód dostosowany do twoich obecnych możliwości zdrowotnych. Polepszysz również swój stan zdrowia korzystając z rehabilitacji. Na zakończenie zespół ekspertów pomoże Ci znaleźć pracę.
 
Wykorzystaj swoją szansę i napisz historię swojego życia na nowo!
Wszelkich informacji udzielamy pod numerem telefonu:
(22)50 55 600 oraz 68 422 78 07 lub 882 789 215
 
 

CUKRZYCA - "Kompleksowa Rehabilitacja” program realizowany przez PFRON

„Kompleksowa Rehabilitacja” program realizowany przez PFRON.
 
Chorujesz na cukrzycę, a Twoja dotychczasowa praca jest zbyt dużym obciążeniem dla organizmu?
Zastanawiasz się jakie zawody możesz wykonywać z cukrzycą?  Pomożemy Ci się przekwalifikować i znaleźć nową pracę!
 
Skorzystaj z bezpłatnej oferty PFRON realizowanej w Ośrodkach Rehabilitacji Kompleksowej. W Ośrodku zdobędziesz nowy zawód dostosowany do twoich obecnych możliwości zdrowotnych. Polepszysz również swój stan zdrowia korzystając z rehabilitacji. Na zakończenie zespół ekspertów pomoże Ci znaleźć pracę.
Wykorzystaj swoją szansę i napisz historię swojego życia na nowo!

Wszelkich informacji udzielamy pod numerem telefonu:
(22)50 55 600 oraz 68 422 78 07 lub 882 789 215
 

Powrót do zdrowia, powrót do pracy!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli uprzejmie informuje, że 
Oddział Lubuski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
rozpoczął realizację projektu pn. „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”.
PRON zaprasza do projektu wszystkich chętnych, którzy:
  • z powodu choroby lub urazu mają ograniczoną zdolność do pracy w dotychczasowym za-wodzie, ale jednocześnie są w stanie uczestniczyć w rehabilitacji;
  • mają pozytywne rokowania w zakresie przywrócenia aktywności zawodowej i uzyskania poprawy aktywnego funkcjonowania w społeczeństwie;
  •  mają motywację do pełnego uczestnictwa w życiu zawodowym i społecznym;
  • od samego początku biorą aktywny udział w procesie rehabilitacji.
Udział w projekcie wiąże się z kilkumiesięcznym (4-5 mies.) pobytem w Ośrodku Rehabilitacji Kompleksowej.
Każdy z Uczestników projektu bierze udział równolegle w trzech modułach:
  • zawodowym ukierunkowanym na ułatwienie osobie z niepełnosprawnościami uzyskanie nowego zawodu i utrzymanie odpowiedniego zatrudnienia, co jest głównym celem rehabilitacji kompleksowej;
  •  psychospołecznym:  mającym na celu przywrócenie motywacji uczestnika projektu do powrotu do pracy oraz przygotowanie go do uczestnictwa w życiu społecznym;
  •  medycznym: mającym na celu przywrócenie utraconych funkcji lub ich odtworzenie w jak największym, możliwym do osiągnięcia, stopniu.
W efekcie uczestnicy uzyskują nowe kwalifikacje zawodowe, które poprawiają ich status na rynku pracy pozwalając na uzyskanie zatrudnienia na otwartym rynku pracy.
Rekrutacja do projektu prowadzona jest w trybie ciągłym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 Co należy zrobić, by zgłosić się do projektu?
•  Wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz wniosek o kompleksową rehabilitację i przesłać dokumenty zgłoszeniowe na adres:
 
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Al. Jana Pawła II 13
00-828 Warszawa
 z dopiskiem „kompleksowa rehabilitacja”
 
Formularz zgłoszeniowy dostępny jest pod linkiem:
 
 Informacji udziela:
•  Piotr Natkański- numer telefonu: 68 422 78 07, 882 789 215 e-mail: pnatkanski@pfron.org.pl
•  Infolinia PFRON - numer telefonu: 22 50 55 600, 532 083 063, e-mail: ork@pfron.org.pl
 
Wszystkie osoby zainteresowane projektem „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy” zapraszamy na oficjalny fanpage na Facebooku:
 
oraz na Instagramie:
 

 

Załączniki

Dzień Seniora w ZUS!

Już po raz kolejny ZUS oraz Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów organizują Dzień Seniora. W całym kraju, pod hasłem „Bezpiecznie, zdrowo, bezgotówkowo”, odbędą się różne wydarzenia dla osób starszych. Uczestnicy będą mogli skorzystać z porad ekspertów ZUS i specjalistów z innych instytucji. Wszystkie wydarzenia są otwarte, a udział w nich – bezpłatny.
Dzień Seniora w ZUS to cykl różnych wydarzeń – prelekcji i konsultacji – które odbędą się w październiku w całej Polsce. Celem akcji jest upowszechnienie wiedzy o ubezpieczeniach społecznych i świadczeniach z ZUS, ale również zachęcenie seniorów do wyjścia z domu. Podczas Dnia Seniora osoby starsze będą mogły skorzystać z porad ekspertów ZUS o waloryzacji, zasadach zatrudniania na emeryturze czy wyliczania emerytury.
Dzięki współpracy z partnerami wydarzenia na seniorów będą czekali specjaliści z:
•             Narodowego Funduszu Zdrowia,
•             Policji,
•             Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
•             Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
•             Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, 
•             Biura Rzecznika Praw Pacjenta,
•             Fundacji Polska Bezgotówkowa,
•             Warszawskiego Instytutu Bankowości.
Udzielą oni informacji na temat profilaktyki zdrowotnej, dostępności, zasad kupowania na prezentacjach, bezpiecznych zakupów online czy zalet bankowości elektronicznej. Oprócz tego seniorzy będą mogli się po prostu spotkać z innymi i spędzić miło czas.
Na potrzeby akcji został wydany kolejny numer publikacji „ZUS dla Seniora”, która zawiera ważne informacje dla osób starszych. Gazetka jest dostępna na stronie internetowej ZUS.
Sprawdź, co się będzie działo w Twojej okolicy – harmonogram wydarzeń jest na stronie zus.pl/senior.
Serdecznie zapraszamy!
Organizatorzy: ZUS i PZERiI

Załączniki

Program „Mieszkanie dla absolwenta”

Jesteś osobą niepełnosprawną w stopniu znacznym lub umiarkowanym na słuch? Posiadasz status absolwenta?
Informujemy, iż PFRON realizuje program „Mieszkanie dla absolwenta”

Załączniki

Program „Dostępne mieszkanie”

Jesteś osobą niepełnosprawną w stopniu znacznym,
poruszającą się na wózku?
Informujemy, iż PFRON realizuje program „Dostępne mieszkanie”

Załączniki

Bezpłatne Szczepienia Przeciwko Rakowi Szyjki Macicy (HPV)

Powiat Nowosolski zaprasza na 
Bezpłatne Szczepienia Przeciwko Rakowi Szyjki Macicy (HPV)
dla dziewcząt urodzonych w 2011 roku.

Dzień Osób z Niepełnosprawnością 2022 „Praca i pasja”

20 września 2022 r. zapraszamy osoby z niepełnosprawnością, ich opiekunów oraz
wszystkich zainteresowanych na Konferencję, której tematem przewodnim będzie rola
i znaczenie pracy i pasji w codziennym funkcjonowaniu osób z niepełnosprawnością.
Konferencja pn. „Praca i pasja” odbędzie się w Regionalnym Centrum Animacji Kultury przy
ul. Sienkiewicza 11 w Zielonej Górze, w godzinach od 9.30 do 13.00

Załączniki

Przeprowadzenie szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej

 
 
Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej.
 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli zaprasza do składania ofert wykonanie usługi przeprowadzenie szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej.
Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 roku w sprawie szkoleń dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821 ze zm.) w wymiarze zgodnym z ww. Rozporządzeniem, w terminie do 10 grudnia br.
Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy dostarczyć do Zamawiającego, tj. do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie ul. Staszica 1A, 67-100 Nowa Sól, pokój nr 2 lub pocztą elektroniczną na adres e-mail pcpr@powiat-nowosolski.pl, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09 września 2022 r.

Załączniki

NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH PILOTAŻOWEGO PROGRAMU „AKTYWNY SAMORZĄD”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli informuje, iż od dnia 01 września 2022 r.
rozpoczyna nabór wniosków w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd" Moduł II, 
dotyczących semestru zimowego roku akademickiego 2022/2023.
Wnioski o dofinansowanie można składać
w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu SOW
lub w wersji papierowej w siedzibie PCPR przy ul. Staszica 1A
do dnia 10 października 2022 r.
 
Szczegółowe informacje o programie, terminach naboru oraz druki wniosków
dostępne są na stronie internetowej www.pcprnowasol.pl
lub w systemie SOW na platformie https://portal-sow.pfron.org.pl/
Więcej informacji o programie można uzyskać w siedzibie PCPR w Nowej Soli
lub pod nr telefonu: 68-457-43-34, 68-457-43-38
Infolinia  800 889 777 (połączenie bezpłatne)
 
1 2 3 4 5 6 ... 13