Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli
Logo: epuap Logo: BIP

Aktualności

„Zajęcia klubowe w WTZ” - Wniosek o przyznanie środków PFRON na dofinansowanie prowadzenia zajęć klubowych w ramach programu „Zajęcia klubowe w WTZ”

                                                                            Program „Zajęcia klubowe w WTZ”
 
                   Program finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 
                   Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli informuje, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizuje  program „ Zajęcia klubowe w WTZ”.
Celem ww. programu jest wsparcie osób niepełnosprawnych w utrzymaniu samodzielności i niezależności w życiu społecznym i zawodowym poprzez prowadzenie przez Warsztaty Terapii Zajęciowej  zajęć klubowych jako zorganizowanej formy rehabilitacji.
 
 Beneficjentami programu są: 
 
1. osoby niepełnosprawne, posiadające ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne), które były uczestnikami WTZ i opuściły go w związku z podjęciem zatrudnienia,
2. osoby niepełnosprawne, posiadające ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne), znajdujące się na prowadzonej przez podmiot prowadzący WTZ liście osób (o której mowa w art. 10f ust. 2a ustawy o             rehabilitacji), których zgłoszenie do uczestnictwa w warsztacie zostało zatwierdzone i które nie rozpoczęły terapii w WTZ.
 
Adresatami programu są podmioty prowadzące WTZ na terenie Powiatu Nowosolskiego.
Warunkiem uczestnictwa w programie, w tym warunkiem uzyskania pomocy finansowej w ramach programu, jest nieposiadanie wymagalnych zobowiązań wobec:
  1. PFRON, w tym nieposiadanie zaległości w obowiązkowych wpłatach na PFRON;
  2. Zakładu ubezpieczeń Społecznych i/lub Urzędu Skarbowego;
  3. innych organów i instytucji wykonujących zadania z zakresu administracji publicznej.
WTZ zainteresowane prowadzeniem zajęć klubowych, zapraszamy do składania Wniosków
o dofinansowanie zajęć klubowych w WTZ
 w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli, ul. Staszica 1A w terminie: 
  1. od 01do 31 maja – dla zajęć klubowych, które mają zostać prowadzone od drugiej połowy roku realizacyjnego (tj. od 1 sierpnia do 31 stycznia kolejnego roku kalendarzowego);
  2. od 01 do 29 października – dla zajęć klubowych, które odbywać się będą przez pełen rok realizacyjny (tj. od 1 lutego do dnia 31 stycznia kolejnego roku kalendarzowego):
  3. od 14 października 2021 r. do 29 października 2021 r. dla zajęć klubowych, które będą odbywać się od 1 lutego 2022 r. do 31 stycznia 2023 r
 
 
Wzór wniosku do pobrania znajduje się poniżej
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki