Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli
Logo: epuap Logo: BIP

Aktualności

Organizacja 4-dniowych warsztatów dla dzieci i młodzieży „Kulinarna podróż”

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
NR PCPR.IV.0121-3.1.2.6.2021 (2021/BZP 00102552/01)
 
 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zaprasza do składania ofert w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa dotycząca zwiększenia aktywności społecznej uczestników projektu pn. „Aktywna Integracja w Powiecie Nowosolskim – edycja II” polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu 4–dniowych warsztatów wyjazdowych dla dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej pn. „Kulinarna podróż”.
Kod CPV: 80500000-9 Usługi szkoleniowe, 55100000-1 Usługi hotelarskie, 55270000-3 Usługi świadczone przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe, 60172000-4 Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą.
Oferty należy przesyłać w terminie do dnia 12 lipca 2021 r. do godz. 11.00 drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl oraz ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki