Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli
Logo: epuap Logo: BIP

Aktualności

Szacowanie wartości zamówienia - Warsztaty socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej.

 W związku z realizacją projektu pn. „Aktywna Integracja w Powiecie Nowosolskim – edycja II”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli zwraca się z prośbą o oszacowanie wartości realizacji zamówienia na realizację usługi: zorganizowanie Warsztatów socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej.
Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie zadania pn. „Warsztaty socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej” dla  3  grup w wieku 8 - 22 lat po 13-15  osób, łącznie 43 dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej w okresie od października 2020 do kwietnia 2021 r.  Każda z 3  grup uczestniczyć będzie w 6 warsztatach stacjonarnych, każdy warsztat trwać będzie minimum 3h (1h = 60 minut) oraz dodatkowo 4 wyjścia specjalne, które trwać będą od 4 do 6h, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
Ofertę należy przesłać w terminie do dnia 01.10.2020 r. do godz. 15:00 drogą elektroniczną na adres e-mail pcpr@powiat-nowosolski.pl

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki