Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli
Logo: epuap Logo: BIP

Aktualności

Aktywny Samorząd 2020

 
 
Aktywny Samorząd 2020
 
 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli przypomina, iż  nabór wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” – Moduł I, finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zostanie zakończony z dniem 31.08.2020 r.

W 2020 roku w ramach Modułu I, realizowane są następujące formy wsparcia:
 
        Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
• Zadanie A1 i A4 – zakup i montaż oprzyrządowania do samochodu,
• Zadanie A2 i A3 – prawo jazdy.
 
        Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
• Zadanie B1, B3, B4 – zakup sprzętu elektronicznego,
• Zadanie B2 – szkolenie z obsługi sprzętu elektronicznego,
• Zadanie B5 – naprawa sprzętu elektronicznego.
 
        Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
• Zadanie C1 – zakup wózka inwalidzkiego elektrycznego,
• Zadanie C2 – naprawa skutera lub wózka inwalidzkiego elektrycznego,
• Zadanie C3 – zakup nowoczesnej protezy kończyny,
• Zadanie C4 – naprawa nowoczesnej protezy kończyny,
• Zadanie C5 – zakup skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka inwalidzkiego ręcznego.
 
        Obszar D – opieka dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku, przedszkolu lub pod inną tego typu opieką).
 
Szczegółowe informacje o programie, terminach naboru dostępne są na stronie http://pcprnowasol.pl/PL/3333/Aktywny_Samorzad_2020/ , druki wniosków
w zakładce Wnioski i pliki do pobrania lub w systemie SOW na platformie 
https://portal-sow.pfron.org.pl/
 
Więcej informacji o programie można uzyskać w siedzibie PCPR w Nowej Soli
lub pod nr telefonu: 68-457-43-34, 68-457-43-38
Infolinia  800 889 777 (połączenie bezpłatne)
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją