Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli
Logo: epuap Logo: BIP

Aktualności

Szacowanie wartości zamówienia - wyjazdowe warsztaty dla dzieci i młodzieży

Wyjazdowe warsztaty dla dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli zwraca się z prośbą o oszacowanie wartości realizacji zamówienia na realizację usługi zorganizowanie i przeprowadzenie 4–dniowych warsztatów wyjazdowych pn. „W zdrowym ciele zdrowy duch” dla uczestników projektu (dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej). 
Oferty należy przesłać w terminie do dnia 01.07.2020r. do godz. 15:00 :
1)       drogą elektroniczną na adres e-mail pcpr@powiat-nowosolski.pl
2)       drogą pocztową, kurierską lub złożoną osobiście na adres Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli,  ul. Staszica 1A, 67-100 Nowa Sól. 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki