Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli
Logo: epuap Logo: BIP

Aktualności

Zapytanie ofertowe NR PCPR.IV.0121-3.1.11.3.2021 na Warsztaty pn. „E-obywatel" w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu osób z niepełnosprawnością”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli, zwraca się z zaproszeniem do złożenia oferty na realizację usługi: Warsztaty pn.                    „E-obywatel” w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu osób z niepełnosprawnością.
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie Warsztatów pn. „E-obywatel” w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu uczestników projektu pn. „Aktywna Integracja w Powiecie Nowosolskim – edycja II”.
W ramach przedmiotu zamówienia należy przeprowadzić 6 warsztatów po 4 godziny szkoleniowe dla 43 osób w podziale na 4 grupy (do 11 osób w grupie). Łącznie 96 godzin szkoleniowych, po 24 godziny szkoleniowe dla każdej z 4 grup (1 godz. szkoleniowa = 45 minut). Uczestnikami warsztatów będą osoby z niepełnosprawnościami.
Ofertę należy złożyć w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli, ul. Staszica 1A, 67-100 Nowa Sól, w pokoju nr 2 w terminie do dnia 27 września 2021 r. do godz. 12.00.  Ofertę należy przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego, kuriera lub złożyć osobiście. O zachowaniu terminu złożenia oferty do Zamawiającego decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego.

Załączniki

SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA - „Warsztaty pn. E-obywatel w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu osób z niepełnosprawnością”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli zwraca się z prośbą o oszacowanie wartości realizacji zamówienia na realizację usługi: „Warsztaty pn. E-obywatel w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu osób z niepełnosprawnością”.
 
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie warsztatów pn. „E-obywatel” w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu uczestników projektu pn. „Aktywna Integracja w Powiecie Nowosolskim– II edycja”.
 
Szacowanie należy przesłać w terminie do dnia 13.09.2021 r.
1) drogą elektroniczną na adres e-mail pcpr@powiat-nowosolski.pl
2) drogą pocztową, kurierską lub złożoną osobiście na adres Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli, ul. Staszica 1A, 67-100 Nowa Sól.

Załączniki

Nabór wniosków w ramach pilotażowego Programu "Aktywny Samorząd"

Program „Aktywny samorząd" jest finansowany ze środków PFRON
 
 
 
NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH PILOTAŻOWEGO PROGRAMU „AKTYWNY SAMORZĄD”
 
       Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli informuje, iż od dnia 01 września 2021 r.
rozpoczyna nabór wniosków w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd" Moduł II, 
dotyczących semestru zimowego roku akademickiego 2021/2022.
 
       Wnioski o dofinansowanie można składać
w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu SOW
lub w wersji papierowej w siedzibie PCPR przy ul. Staszica 1A
do dnia 10 października 20201 r.
 
       Szczegółowe informacje o programie, terminach naboru oraz druki wniosków
dostępne są na stronie internetowej www.pcprnowasol.pl
lub w systemie SOW na platformie https://portal-sow.pfron.org.pl/
 
       Więcej informacji o programie można uzyskać w siedzibie PCPR w Nowej Soli
lub pod nr telefonu: 68-457-43-34, 68-457-43-38
Infolinia  800 889 777 (połączenie bezpłatne)

 

WARSZTATY WYJAZDOWE DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ pn. „BEZPIECZEŃSTWO NA CO DZIEŃ

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli informuje uczestników projektu: „Aktywna Integracja w Powiecie Nowosolskim - edycja II”,  że  w terminie od 30 sierpnia 2021 r. do 03 września 2021 r.  w Ośrodku AFRODYTA NOWA w Mielnie zaplanowane zostały warsztaty aktywizacji społecznej dla osób z niepełnosprawnością pn. „Bezpieczeństwo na co dzień”.
 
Podczas wyjazdu zapewniamy:
    dojazd,
    noclegi,
    wyżywienie,
    warsztaty psychoedukacyjne z trenerami w zakresie treningu umiejętności społecznych,
    zajęcia integracyjne poza obiektem noclegowym,
    możliwość skorzystania z miejsca rekreacyjno-sportowego.
 
Zbiórka i wyjazd na parkingu pod marketem "Mrówka w Nowej Soli przy ul. Piłsudskiego 48 (lub ze stacji paliw SCHELL przy ul. Piłsudskiego 48  obok marketu "Mrówka” - w przypadku trwania prac budowlanych na parkingu „Mrówki”).
Podstawienie autobusu o godzinie 8:30 w dniu 30 sierpnia 2021 r. Wyjazd o godzinie 9:00.

Załączniki

4-DNIOWE WARSZTATY WYJAZDOWE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z PIECZY ZASTĘPCZEJ pn. „KULINARNA PODRÓŻ”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli informuje uczestników projektu: „Aktywna Integracja w Powiecie Nowosolskim - edycja II”,  że  w terminie od 16 sierpnia 2021 r. do 19 sierpnia 2021 r.  w Ośrodku Konferencyjno-Wypoczynkowym „Horyzont” w Piechowicach odbędą się  4-dniowe warsztaty aktywizacji społecznej dla dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej pn. „Kulinarna podróż”.
 
Podczas wyjazdu zapewniamy:
  • dojazd,
  • noclegi,
  • wyżywienie,
  • warsztaty psychoedukacyjne z trenerami w zakresie treningu umiejętności społecznych,
  • warsztaty kulinarne,
  • zajęcia integracyjne poza obiektem noclegowym,
  • możliwość skorzystania z miejsca rekreacyjno-sportowego.
Zapraszamy uczestników projektu do aktywnego uczestnictwa w warsztatach.
 
Zbiórka i wyjazd na parkingu pod marketen "Mrówka w Nowej Soli przy ul. Piłsudskiego 48. Podstawienie autobusu o godzinie 10:00 w dniu 16 sierpnia 2021 r.
 

Załączniki

WARSZTATY DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ PN. BEZPIECZEŃSTWO NA CO DZIEŃ - POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NR PCPR.IV.0121-3.1.2.7.2021 (2021/BZP 00128611/01)

 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zaprasza do składania ofert w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa dotycząca zwiększenia aktywności społecznej uczestników projektu pn. „Aktywna Integracja w Powiecie Nowosolskim – edycja II” polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu warsztatów wyjazdowych dla osób z niepełnosprawnością pn. „Bezpieczeństwo na co dzień”.
Kod CPV: 80500000-9 Usługi szkoleniowe, 55100000-1 Usługi hotelarskie, 55300000-3 Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków, 55270000-3 Usługi świadczone przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe, 92000000-1 Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe, 60172000-4 Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą.
Oferty należy przesyłać w terminie do dnia 04 sierpnia 2021 r. do godz. 11.00 drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl oraz ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal.

Załączniki

Organizacja 4-dniowych warsztatów dla dzieci i młodzieży „Kulinarna podróż”

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
NR PCPR.IV.0121-3.1.2.6.2021 (2021/BZP 00102552/01)
 
 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zaprasza do składania ofert w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa dotycząca zwiększenia aktywności społecznej uczestników projektu pn. „Aktywna Integracja w Powiecie Nowosolskim – edycja II” polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu 4–dniowych warsztatów wyjazdowych dla dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej pn. „Kulinarna podróż”.
Kod CPV: 80500000-9 Usługi szkoleniowe, 55100000-1 Usługi hotelarskie, 55270000-3 Usługi świadczone przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe, 60172000-4 Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą.
Oferty należy przesyłać w terminie do dnia 12 lipca 2021 r. do godz. 11.00 drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl oraz ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal.

Załączniki

Szacowanie wartości zamówienia „Kulinarna podróż”

 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli zwraca się z prośbą o oszacowanie wartości realizacji zamówienia na realizację usługi: Organizacja 4–dniowych warsztatów wyjazdowych dla dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej pn. „Kulinarna podróż”
Oferty należy przesłać w terminie do dnia 21.06.2021r. do godz. 12:00 :
1) drogą elektroniczną na adres e-mail pcpr@powiat-nowosolski.pl
2) drogą pocztową, kurierską lub złożoną osobiście na adres Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli, ul. Staszica 1A, 67-100 Nowa Sól.

Załączniki

Szacowanie wartości zamówienia „Bezpieczeństwo na co dzień”

 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli zwraca się z prośbą o oszacowanie wartości realizacji zamówienia na realizację usługi: Organizacja 6–dniowych warsztatów wyjazdowych dla osób z niepełnosprawnością pn. „Bezpieczeństwo na co dzień”
Oferty należy przesłać w terminie do dnia 21.06.2021r. do godz. 12:00 :
1) drogą elektroniczną na adres e-mail pcpr@powiat-nowosolski.pl
2) drogą pocztową, kurierską lub złożoną osobiście na adres Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli, ul. Staszica 1A, 67-100 Nowa Sól.

Załączniki

Program korekcyjno – edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie – edycja 2021

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli informuje o naborze do programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie.
 
Planowany okres realizacji programu to II półrocze 2021 r.
 
Celem programu jest redukcja zachowań agresywnych u jego uczestników, kształtowanie postawy partnerstwa i szacunku oraz odpowiedzialności za popełnione czyny.
 
Oddziaływania korekcyjno – edukacyjne wobec osób stosujących przemoc w rodzinie są kierowane w szczególności do:
 
1) osób skazanych za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, odbywających karę pozbawienia wolności w zakładach karnych albo wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary, zobowiązując je do uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych;
 
2) osób stosujących przemoc w rodzinie, które uczestniczą w terapii leczenia uzależnień od alkoholu lub narkotyków lub innych środków odurzających, substancji psychoaktywnych albo środków zastępczych, dla których oddziaływania korekcyjno-edukacyjne mogą stanowić uzupełnienie podstawowej terapii;
 
3) osób, które w wyniku innych okoliczności zgłaszają się do uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym.
 
 
Jeżeli chcesz naprawić swoje relacje z partnerką / dziećmi / członkiem rodziny
zapraszamy po informację do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Nowej Soli ul. Staszica 1A, pokój nr 6 lub tel. 68 457 43 33
1 2 3 4 5 6 ... 7