Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli
Logo: epuap Logo: BIP

Aktualności

Program korekcyjno – edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie – edycja 2020

          Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli informuje o naborze do programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie.
 
Planowany okres realizacji programu to wrzesień – grudzień 2020 r.
 
Celem programu jest redukcja zachowań agresywnych u jego uczestników, kształtowanie postawy partnerstwa i szacunku oraz odpowiedzialności za popełnione czyny.
 
Oddziaływania korekcyjno – edukacyjne wobec osób stosujących przemoc w rodzinie
są kierowane w szczególności do:
 
1) osób skazanych za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, odbywających karę pozbawienia wolności w zakładach karnych albo wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary, zobowiązując je do uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych;
 
2) osób stosujących przemoc w rodzinie, które uczestniczą w terapii leczenia uzależnień
od alkoholu lub narkotyków lub innych środków odurzających, substancji psychoaktywnych albo środków zastępczych, dla których oddziaływania korekcyjno-edukacyjne mogą stanowić uzupełnienie podstawowej terapii;
 
3) osób, które w wyniku innych okoliczności zgłaszają się do uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym.
 
 
Jeżeli chcesz naprawić swoje relacje z partnerką / dziećmi / członkiem rodziny
zapraszamy po informację do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Nowej Soli ul. Staszica 1A, pokój nr 6 lub tel. 68 4574333

WARSZTATY WYJAZDOWE w Lądku Zdrój

          W ramach projektu unijnego pn. "Aktywna Integracja
w Powiecie Nowosolskim - edycja II" osoby
z niepełnosprawnością w dniach 05. – 11.09.2020 r. uczestniczyli w warsztatach wyjazdowych w Lądku Zdrój
pn. "W zdrowym ciele zdrowy duch".
Podczas wyjazdu Uczestnicy brali udział w warsztatach dotyczących zdrowego stylu życia, była wycieczka do Polanicy Zdrój i Minieurolandu, seans w grocie solnej, zwiedzanie Lądka Zdrój. Wieczorami na Uczestników czekały zajęcia integracyjne, dyskoteka, ognisko, karaoke, wspólne śpiewy przy dźwiękach gitary.
Uczestnicy wracali z uśmiechami na twarzy dopytując
o kolejne wyjazdy, które mamy nadzieję odbędą się już niedługo  ;)

Warsztaty Umiejętności Wychowawczych

         Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zachęca do wzięcia udziału w warsztatach umiejętności wychowawczych realizowanych przez Stowarzyszenie Relacja. Celem warsztatów jest poprawa wzajemnych relacji między dziećmi a rodzicami. Udział w warsztatach jest bezpłatny.
Warsztaty to cykl 8 spotkań ( z częstotliwością 1 raz w tygodniu). Odbywać się będą we wtorki
w godzinach 09:00-12:00 – pierwsze spotkanie w dniu 6 października 2020 r. 
Miejscem realizacji warsztatów jest siedziba Stowarzyszenia tj. gabinet w Nowej Soli
przy ul. Kościuszki 24 E. Osoby chętne do udziału w warsztatach zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem telefonu stowarzyszenia: 506-804-548. Ilość miejsc ograniczona.

NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH PILOTAŻOWEGO PROGRAMU „AKTYWNY SAMORZĄD”

NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH PILOTAŻOWEGO PROGRAMU „AKTYWNY SAMORZĄD”
 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli informuje, iż od dnia 01 września 2020 r.
rozpoczyna nabór wniosków w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd" Moduł II, 
dotyczących semestru zimowego roku akademickiego 2020/2021.
Wnioski o dofinansowanie można składać
w wersji papierowej w siedzibie PCPR przy ul. Staszica 1A pokój 3b
lub w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu SOW
do dnia 10 października 2020 r.
 
Szczegółowe informacje o programie oraz druki wniosków
dostępne są na stronie internetowej www.pcprnowasol.pl
lub w systemie SOW na platformie https://portal-sow.pfron.org.pl/
Więcej informacji o programie można uzyskać w siedzibie PCPR w Nowej Soli
lub pod nr telefonu: 68-457-43-34, 68-457-43-38
Infolinia  800 889 777 (połączenie bezpłatne)

Aktywny Samorząd 2020

 
 
Aktywny Samorząd 2020
 
 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli przypomina, iż  nabór wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” – Moduł I, finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zostanie zakończony z dniem 31.08.2020 r.

W 2020 roku w ramach Modułu I, realizowane są następujące formy wsparcia:
 
        Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
• Zadanie A1 i A4 – zakup i montaż oprzyrządowania do samochodu,
• Zadanie A2 i A3 – prawo jazdy.
 
        Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
• Zadanie B1, B3, B4 – zakup sprzętu elektronicznego,
• Zadanie B2 – szkolenie z obsługi sprzętu elektronicznego,
• Zadanie B5 – naprawa sprzętu elektronicznego.
 
        Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
• Zadanie C1 – zakup wózka inwalidzkiego elektrycznego,
• Zadanie C2 – naprawa skutera lub wózka inwalidzkiego elektrycznego,
• Zadanie C3 – zakup nowoczesnej protezy kończyny,
• Zadanie C4 – naprawa nowoczesnej protezy kończyny,
• Zadanie C5 – zakup skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka inwalidzkiego ręcznego.
 
        Obszar D – opieka dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku, przedszkolu lub pod inną tego typu opieką).
 
Szczegółowe informacje o programie, terminach naboru dostępne są na stronie http://pcprnowasol.pl/PL/3333/Aktywny_Samorzad_2020/ , druki wniosków
w zakładce Wnioski i pliki do pobrania lub w systemie SOW na platformie 
https://portal-sow.pfron.org.pl/
 
Więcej informacji o programie można uzyskać w siedzibie PCPR w Nowej Soli
lub pod nr telefonu: 68-457-43-34, 68-457-43-38
Infolinia  800 889 777 (połączenie bezpłatne)
 

Konkurs fotograficzny „9 miesięcy pełnych miłości”

        Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zachęca mieszkanki Nowej Soli, które są w ciąży, do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym „9 miesięcy pełnych miłości”. Konkurs jest organizowany przez Dział profilaktyki i promocji zdrowia w Urzędzie Miejskim w Nowej Soli.
 
Zadaniem konkursowym jest zrobienie zdjęcia z dłońmi ułożonymi w kształcie serca na ciążowym brzuszku i opisie „dlaczego wybieram 9 miesięcy bez alkoholu”. Do wygrania są atrakcyjne nagrody!

Konkurs jest realizowany w ramach ogólnopolskiej kampanii „Ciąża bez alkoholu” i ma na celu zwiększenie liczby kobiet, które deklarują zachowanie abstynencji w czasie ciąży oraz upowszechnienie wiedzy o szkodliwych skutkach picia alkoholu podczas ciąży z uwzględnieniem Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych (FASD).   

WARSZTATY AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA USŁUGI SPOŁECZNE NR PCPR.IV.0121-3.1.2.3.2020

WARSZTATY AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
- POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA USŁUGI SPOŁECZNE NR PCPR.IV.0121-3.1.2.3.2020
 
 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zaprasza do składania ofert w ramach postępowania o udzielenie zamówienia na usługi społeczne.
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa dotycząca zwiększenia aktywności społecznej uczestników projektu pn. „Aktywna Integracja w Powiecie Nowosolskim – edycja II” polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu 7–dniowych warsztatów wyjazdowych pn. „W zdrowym ciele zdrowy duch” dla uczestników projektu (osoby z niepełnosprawnością), zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
Kod CPV: 80500000-9 Usługi szkoleniowe, 55100000-1 Usługi hotelarskie, 55270000-3 Usługi świadczone przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe, 60172000-4 Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą.
Ofertę należy złożyć w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli,  ul. Staszica 1A, 67-100 Nowa Sól, w pokoju nr 2 w terminie do dnia 24 lipca 2020 r. do godz. 9.00.  Ofertę należy przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego, kuriera lub złożyć osobiście. O zachowaniu terminu złożenia oferty do Zamawiającego decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego. Oferty, które zostaną przesłane pocztą (lub inną drogą, np. pocztą kurierską) i wpłyną do Zamawiającego po wyżej określonym terminie zostaną uznane za złożone po terminie i niezwłocznie zwrócone. Oferty można składać od poniedziałku do piątku w godzinach od 08.00 do 14.00.

Załączniki

WARSZTATY AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA USŁUGI SPOŁECZNE NR PCPR.IV.0121-3.1.2.2.2020

WARSZTATY AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
- POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA USŁUGI SPOŁECZNE NR PCPR.IV.0121-3.1.2.2.2020
 
 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zaprasza do składania ofert w ramach postępowania o udzielenie zamówienia na usługi społeczne.
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa dotycząca zwiększenia aktywności społecznej uczestników projektu pn. „Aktywna Integracja w Powiecie Nowosolskim – edycja II” polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu 4–dniowych warsztatów wyjazdowych pn. „W zdrowym ciele zdrowy duch” dla uczestników projektu (dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej w wieku 7- 22 lata), zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
Kod CPV: 80500000-9 Usługi szkoleniowe, 55100000-1 Usługi hotelarskie, 55270000-3 Usługi świadczone przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe, 60172000-4 Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą.
Ofertę należy złożyć w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli,  ul. Staszica 1A, 67-100 Nowa Sól, w pokoju nr 2 w terminie do dnia 23 lipca 2020 r. do godz. 12.00.  Ofertę należy przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego, kuriera lub złożyć osobiście. O zachowaniu terminu złożenia oferty do Zamawiającego decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego. Oferty, które zostaną przesłane pocztą (lub inną drogą, np. pocztą kurierską) i wpłyną do Zamawiającego po wyżej określonym terminie zostaną uznane za złożone po terminie i niezwłocznie zwrócone. Oferty można składać od poniedziałku do piątku w godzinach od 08.00 do 14.00.

Załączniki

BEZPŁATNE WSPARCIE DLA OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH ZABURZEŃ LĘKOWYCH

                                  BEZPŁATNE WSPARCIE DLA OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH ZABURZEŃ LĘKOWYCH
 
          Stowarzyszenie ANIMO działające na rzecz osób doświadczających zaburzeń lękowych takich jak nerwica, ataki paniki, wszelkie fobie jak agorafobia czy fobia społeczna, uruchomiło telefon wsparcia dla osób nimi dotkniętych.
 
Telefon czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 18:00 – 22:00, a rozmowy prowadzą psycholożki i psycholodzy, którzy posiadają wiedzę i umiejętności, aby rzetelnie wesprzeć, wysłuchać, poinformować i doradzać osobom doświadczającym lęku. Telefon prowadzą profesjonaliści.
 
Dzwoniąc pod numer (22) 270 11 65 (opłata wg operatora) można całkowicie anonimowo otrzymać bezpłatne wsparcie i porady psychologa w kwestiach dotyczących diagnozy, leczenia oraz radzenia sobie z trudnymi stanami, objawami i doświadczeniami charakterystycznymi dla przebiegu szeroko pojętych zaburzeń lękowych.
 
Dla tych, którzy wahają się przed kontaktem telefonicznym dostępny jest również
e-mail: 
psycholog@stowarzyszenieanimo.pl gdzie można uzyskać wsparcie psychologa 
w formie pisemnej.
 
Więcej o działaniach i formach wsparcia oferowanych przez Stowarzyszenie Animo, a także o przyszłych projektach, można dowiedzieć się na stronie internetowej: https://stowarzyszenieanimo.pl/ oraz na Fanpage'u na Facebooku pod adresem: https://www.facebook.com/StowarzyszenieAnimo/

Szacowanie wartości zamówienia - wyjazdowe warsztaty dla dzieci i młodzieży

Wyjazdowe warsztaty dla dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli zwraca się z prośbą o oszacowanie wartości realizacji zamówienia na realizację usługi zorganizowanie i przeprowadzenie 4–dniowych warsztatów wyjazdowych pn. „W zdrowym ciele zdrowy duch” dla uczestników projektu (dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej). 
Oferty należy przesłać w terminie do dnia 01.07.2020r. do godz. 15:00 :
1)       drogą elektroniczną na adres e-mail pcpr@powiat-nowosolski.pl
2)       drogą pocztową, kurierską lub złożoną osobiście na adres Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli,  ul. Staszica 1A, 67-100 Nowa Sól. 

Załączniki

1 2 3 4