Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli
Logo: epuap Logo: BIP

Aktualności

„Lubuska wskazówka” – bezpłatne poradnictwo dla osób niepełnosprawnych

                    Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że Stowarzyszenie „Warto jest pomagać” realizuje projekt LUBUSKA WSKAZÓWKA.
Projekt związany jest ze skutkami epidemii wywołanej przez COVID-19. Jego celem jest pomoc osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom w zakresie prawnym, psychologicznym i społeczno-obywatelskim.
Z bezpłatnych konsultacji mogą skorzystać między innymi mieszkańcy powiatu nowosolskiego posiadający orzeczenie o stopniu niepełnosprawności oraz ich rodziny.
Poradnictwo odbywa się w formie telefonicznej lub online. Wystarczy zadzwonić, tel. 575 515 558 lub napisać na adres lubuskawskazowka@gmail.com
Więcej informacji na stronie internetowej Stowarzyszenia:
https://www.wartojestpomagac.pl/lubuska-wskazowka-bezplatne-poradnictwo-dla-osob-niepelnosprawnych

Komunikat

 
 
Uprzejmie informujemy, że w czwartek 24 grudnia 2020 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli będzie NIECZYNNE.
 
Zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli,  dzień 24 grudnia jest dniem wolnym dla pracowników urzędu w zamian za ustawowo wolny od pracy drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia, który przypada w sobotę.
 
Za utrudnienia przepraszamy.

Domowa Opieka Medyczna

 
 "Ministerstwo Zdrowia uruchomiło projekt Domowej Opieki Medycznej, czyli systemu zdalnego monitoringu pacjentów z COVID-19 z grup podwyższonego ryzyka za pomocą aplikacji PulsoCare.
Zakwalifikowani pacjenci otrzymują poprzez SMS dane do logowania w systemie Pulsocare, a do domu dostarczany jest pulsoksymetr, dzięki któremu na bieżąco można badać poziom saturacji - więcej informacji udzielają lekarze Podstawowej Opieki Zdrowotnej."
 

Zaproszenie do złożenia oferty na „Prowadzenie poradnictwa psychologicznego” – Postępowanie nr PCPR.IV.0121-3.1.11.3.2020

 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli zaprasza do składania ofert w ramach postępowania o udzielenie zamówienia pn. Prowadzenie poradnictwa psychologicznego”.
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie 300 godzin zegarowych poradnictwa psychologicznego dla osób z niepełnosprawnością – Uczestnikom i Uczestniczkom projektu pn. „Aktywna Integracja w Powiecie Nowosolskim – edycja II” oraz członkom ich rodzin lub osób z najbliższego otoczenia, mających wpływ na funkcjonowanie w życiu codziennym tych osób w okresie od grudnia 2020 r.  do kwietnia 2021 r.
Kod CPV: 85121270-6 Usługi psychiatryczne i psychologiczne
Ofertę należy złożyć w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli, ul. Staszica 1A, 67-100 Nowa Sól, w pokoju nr 2 w terminie do dnia  2 grudnia 2020 r. do godz. 12.00.  Ofertę należy przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego, kuriera lub złożyć osobiście. O zachowaniu terminu złożenia oferty do Zamawiającego decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego. Oferty, które zostaną przesłane pocztą (lub inną drogą, np. pocztą kurierską) i wpłyną do Zamawiającego po wyżej określonym terminie zostaną uznane za złożone po terminie i niezwłocznie zwrócone. Oferty można składać od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00.

Załączniki

Szacowanie wartości zamówienia na Prowadzenie poradnictwa psychologicznego

Prowadzenie poradnictwa psychologicznego.
 
 
W związku z realizacją projektu pn. „Aktywna Integracja w Powiecie Nowosolskim – edycja II”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli zwraca się z prośbą o oszacowanie wartości realizacji zamówienia na realizację usługi: Prowadzenie poradnictwa psychologicznego.
 
Przedmiotem zamówienia będzie prowadzenie 300 godzin zegarowych poradnictwa psychologicznego dla osób z niepełnosprawnością – Uczestnikom i Uczestniczkom projektu pn. „Aktywna Integracja w Powiecie Nowosolskim – edycja II” oraz członkom ich rodzin lub osób z najbliższego otoczenia, mających wpływ na funkcjonowanie w życiu codziennym tych osób w okresie od grudnia 2020 r.  do kwietnia 2021 r.
 
Szacowanie prosimy przesłać w terminie do dnia 22.11.2020 r. drogą elektroniczną na adres e-mail pcpr@powiat-nowosolski.pl

Załączniki

Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi

 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli informuje, iż Decyzją Zarządu PFRON z dnia 30 października br. termin naboru wniosków w ramach programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” (Moduł III) został wydłużony do dnia 16 listopada 2020 r.

Załączniki

Placówki Pomocy dla Osób Bezdomnych

Zimna to szczególnie trudny czas dla osób bezdomnych, schorowanych i znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Od 1 listopada w województwie lubuskim działają Placówki Pomocy dla Osób Bezdomnych.
Informację o osobach w potrzebie można przekazać odpowiednim służbom lub skierować je do Placówek Pomocy dla Osób Bezdomnych.
W Powiecie Nowosolskim takie placówki funkcjonują w Nowej Soli i Kożuchowie:
Nowa Sól, ul. Topolowa 4
  • noclegownia (34 miejsca) 18:00 – 8:00 (od października do marca)
  • jadłodajnia (90 posiłków) 12:00 – 14:00
Kożuchów, ul. Anny Haller 1
  • jadłodajnia (50 posiłków) pn. – pt. 12:30 – 13:30, w sobotę i niedzielę suchy prowiant.
W okresie zimowym działa również bezpłatna infolinia dla osób bezdomnych 800 109 160.

Załączniki

WOLONTARIUSZ POSZUKIWANY

            W tym trudnym dla wszystkich czasie, trwającej epidemii COVID-19 Dom Pomocy Społecznej w Kożuchowie poszukuje Wolontariuszy, którzy chcą pomagać osobom starszym i niepełnosprawnym - osób, które będą mogły wesprzeć Pracowników Domu w opiece nad Mieszkańcami w momencie wystąpienia braków kadrowych.
 
Zapraszamy każdego, kto chce poświęcić czas, podzielić się swoimi umiejętnościami.
 
Każdy może pomóc.
 
Osoby chętne do pomocy prosimy o kontakt pod numerami telefonu:
 
- 68 459 93 91 - Dom Pomocy Społecznej w Kożuchowie,
- 68 457 43 33 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli.
 
 
Spałam i śniłam, że życie jest samą przyjemnością,
obudziłam się i spostrzegłam,
że życie jest służbą na rzecz innych.
Służyłam i zobaczyłam, że służba jest przyjemnością.

św. Matka Teresa z Kalkuty

KOMUNIKAT

OGŁOSZENIE
 
W związku z koniecznością wzmocnienia ochrony przed KORONAWIRUSEM oraz w trosce o bezpieczeństwo Mieszkańców powiatu, Interesantów i Pracowników urzędu informujemy, że od 19 października 2020r. do odwołania, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli będzie zamknięte dla bezpośredniej obsługi klientów.
Jednocześnie zapewniamy, że pracownicy PCPR pozostają do Państwa dyspozycji.
Zapraszamy do kontaktu telefonicznego, mailowego oraz za pośrednictwem platformy ePUAP.
 
Dane kontaktowe:
           http://pcprnowasol.pl
Sekretariat: tel. 68 457-43-30 / 692-827-334  fax 68 457-43-31
adres skrytki ePUAP: /yt0530eqc4/SkrytkaESP
Wnioski w ramach programu „Aktywny Samorząd”, Turnusy Rehabilitacyjne, Przedmioty Ortopedyczne, Środki Pomocnicze można składać elektronicznie, za pomocą platformy SOW: sow.pfron.org.pl
Rehabilitacja społeczna, dofinansowania: tel. 68 457-43-34/38
Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej: tel. 68 457-43-41/44
Psycholog, Pedagog: tel. 68 457-43-45/47
Pracownicy socjalni: tel. 68 457-43-35/39/33
 
W szczególnych sytuacjach wymagających osobistego kontaktu z Urzędnikiem obsługa będzie się odbywać po uprzednim telefonicznym lub za pośrednictwem e-mail uzgodnieniu dnia oraz godziny wizyty.
Przepraszamy za utrudnienia i dziękujemy za zrozumienie sytuacji.

Załączniki

WARSZTATY SOCJOTERAPEUTYCZNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

WARSZTATY SOCJOTERAPEUTYCZNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z PIECZY ZASTĘPCZEJ
- POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA USŁUGI SPOŁECZNE NR PCPR.IV.0121-3.1.2.5.2020
 
 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zaprasza do składania ofert w ramach postępowania o udzielenie zamówienia na usługi społeczne.
Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie zadania pn. „Warsztaty socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej” dla  3  grup w wieku 8 - 22 lat po 13-15  osób, łącznie 43 dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej w okresie od października 2020 do kwietnia 2021 r.  Każda z 3  grup uczestniczyć będzie w 6 warsztatach stacjonarnych, każdy warsztat trwać będzie minimum 3h (1h = 60 minut) oraz dodatkowo 4 wyjścia specjalne, które trwać będą od 4 do 6h, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
Kod CPV: 80570000-0 Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego, 80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe, 80500000-9 Usługi szkoleniowe.
Ofertę należy złożyć w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli, ul. Staszica 1A, 67-100 Nowa Sól, w pokoju nr 2 w terminie do dnia 19 października 2020 r. do godz. 12:00.  Ofertę należy przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego, kuriera lub złożyć osobiście. O zachowaniu terminu złożenia oferty do Zamawiającego decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego. Oferty, które zostaną przesłane pocztą (lub inną drogą, np. pocztą kurierską) i wpłyną do Zamawiającego po wyżej określonym terminie zostaną uznane za złożone po terminie i niezwłocznie zwrócone. Oferty można składać od poniedziałku do piątku w godzinach od 08.00 do 14.00.
 
 
 

Załączniki

1 2 3 4 5