Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli
Logo: epuap Logo: BIP

Aktualności

Ogólnopolska Kampania Promująca Rodzicielstwo Zastępcze "Już Jesteś"

Kampania „Już jesteś?” – do wszystkich, którzy mają serca pełne troski i miłości.
 
Zachęcamy do wzięcia udziału w inspirującej kampanii „Już jesteś?”. Zaangażowanie w tę ważną inicjatywę jest wyrazem oddania sprawie wsparcia i rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej w Polsce. Wierzymy, że każde dziecko zasługuje na miłość, wsparcie i bezpieczne otoczenie, a rodziny zastępcze odgrywają niezastąpioną rolę w zapewnieniu tych potrzeb.
 
„Już jesteś?” to pytanie, które wyraża tęsknotę dziecka w oczekiwaniu, aż rodzic wróci z pracy, czy przyjdzie przeczytać bajkę przed snem. A co z tymi, do których nikt nie wraca ani nie czyta bajek?
 
W Polsce obecnie czeka na rodziców około 15 400 dzieci. Piecza zastępcza to inna droga niż adopcja. Dla obu przypadków wymagania są różne. Najczęściej pojawiają się pytania: czy aby być rodzicem zastępczym muszę być w związku małżeńskim? Jakie warunki prawne i  materialne muszę spełniać? Odpowiedzi na te i inne pytania można odnaleźć dzwoniąc na bezpłatną infolinię: 22 490 80 50.
 
Informacje na temat kampanii oraz możliwościach zostania rodzicem zastępczym są również dostępne na stronie internetowej www.juzjestem.info oraz na profilach społecznościowych Fundacji Edukacja z Wartościami i Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Zachęcamy do śledzenia działań i udostępniania materiałów.
Jesteśmy przekonani, że razem możemy wpłynąć na życie dzieci i młodzieży, sprawiając, że będą miały szansę na szczęśliwe i pełne miłości dzieciństwo.
Jesteś?
 
Szczegółowe Informacje można znaleźć na stronie https://rodziczastepczy.pl
 

Kampania społeczna promująca dostęp do nieodpłatnych świadczeń dla osób pokrzywdzonych przestępstw. --

Stowarzyszenie Sursum Corda (łac. „w górę serca”) z Nowego Sącza realizuje ogólnopolską kampanię społeczną, promującą dostęp do sieci ośrodków nieodpłatnej pomocy pokrzywdzonym przestępstwem.

W ramach pomocy pokrzywdzonym przestępstwem oprócz darmowej pomocy specjalistycznej i materialnej - działa też całodobowa linia pomocy pokrzywdzonym przestępstwem – pod nr tel. +48 222 309 900 (w języku polskim, angielskim, ukraińskim i rosyjskim), mail: info@numersos.pl.

Wykaz placówek w całym kraju: www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/pl/znajdz-osrodek-pomocy
Szczegółowy zakres świadczeń: www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/pl/potrzebujesz-pomocy
Spot dot. nieodpłatnej pomocy pokrzywdzonym przestępstwem jest dostępny pod adresami:
• Facebook: https://fb.watch/nIDsk0ka1X/
• YouTube: https://youtu.be/taUTqdc2ezk
• Wersja z audiodeskrypcją: https://youtu.be/EI76LJBzMzg

Wypożyczalnia technologii wspomagających dla osób z niepełnosprawnością

Wypożyczalnia technologii wspomagających dla osób
z niepełnosprawnością
 
Jak złożyć wniosek?
 
Wniosek powinien być złożony w formie elektronicznej w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW).
 
 • W celu złożenia elektronicznego wniosku kliknij w link: Przejdź do sow.pfron.org.pl
 • W celu uzyskania pomocy przy złożeniu wniosku lub otrzymania szerszych informacji skontaktuj się z CIDON przy Oddziale Lubuskim – 68 422 78 07.
 
Kto może zostać beneficjentem wypożyczalni?
 
Każdy, kto:
 
 • ma ważne orzeczenie o niepełnosprawności (czyli orzeczenie wydawane dzieciom do 16 roku życia) lub orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne,
 • w ciągu 12 miesięcy przed dniem przed dniem złożenia wniosku o wypożyczenie technologii wspomagającej nie otrzymał ze środków PFRON albo NFZ dofinansowania na zakup takiej samej technologii wspomagającej jak ta, która chce wypożyczyć.
 
Jeśli jednak:
 
 • Twój stan zdrowia pogorszył się na tyle, że nie możesz korzystać z kupionego wcześniej sprzętu lub urządzenia albo w wyniku zdarzeń losowych go utraciłeś
  (np. kradzież, zniszczenie) – możesz zwrócić się do Centrum informacyjno-doradczego dla osób z niepełnosprawnością (CIDON) przy oddziale wojewódzkim PFRON.
  Jeśli opinia CIDON będzie pozytywna, będziesz mógł złożyć wniosek o wypożyczenie technologii wspomagającej.
 • Twój wniosek dotyczy wypożyczenia technologii wspomagającej wymienionej
  w załączniku do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie, to do wniosku
  o wypożyczenie musisz dołączyć zlecenie na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, wystawione przez uprawnionego lekarza.
 
 
 
Wyjaśnienie:
 
Wnioskodawca do wniosku o wypożyczenie załącza zlecenie na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Zdrowia
z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy wyrobu medycznego. Na liście technologii dostępnej (xlsx 14 KB) znajdziesz informację, które technologie wymagają takiego zlecenia.
 
 
Chcesz sprawdzić stan realizacji wniosku
 • Zadzwoń na infolinię Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych (RARS) –
  22 899 89 22
 • Wyślij wiadomość e-mail na adres: Wyślij e-mail
 
 
 

Załączniki

NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH PILOTAŻOWEGO PROGRAMU „AKTYWNY SAMORZĄD”

NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH PILOTAŻOWEGO PROGRAMU „AKTYWNY SAMORZĄD”
 
     Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli informuje, iż od dnia 01 września 2023 r.
     rozpoczyna nabór wniosków w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd" Moduł II, 
dotyczących semestru zimowego roku akademickiego 2023/2024.
Wnioski o dofinansowanie można składać
 
                        w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu SOW
                                 lub w wersji papierowej w siedzibie PCPR przy ul. Staszica 1A
                     do dnia 10 października 2023 r.
 
                                                                  Szczegółowe informacje o programie, terminach naboru oraz druki wniosków
                                    dostępne są na stronie internetowej www.pcprnowasol.pl
                                                     lub w systemie SOW na platformie https://portal-sow.pfron.org.pl/
 
                                                                   Więcej informacji o programie można uzyskać w siedzibie PCPR w Nowej Soli
                                                     lub pod nr telefonu: 68-457-43-34, 68-457-43-38
                                                     Infolinia  800 889 777 (połączenie bezpłatne)

Mobilność osób z niepełnosprawnością

 
 
 
 
                           Program samochodowy PFRON „Mobilność osób z niepełnosprawnością”
                                              bardzo ważne zmiany dla wnioskodawców
 
    Program „Mobilność osób z niepełnosprawnością” z pakietu „Samodzielność-Aktywność-Mobilność! ma ułatwić transport osób z najcięższymi niepełnosprawnościami.
Udzielamy pomocy finansowej przy zakupie nowego lub używanego samochodu. Mowa
o  samochodach osobowych dostosowanych do potrzeb kierowcy lub pasażera ze znacznym stopniem niepełnosprawności, który porusza się na wózku. Pojazd musi umożliwiać zajęcie miejsca kierowcy lub pasażera bez konieczności przesiadania się z wózka.
 
      Program kierujemy do osób z niepełnosprawnością uniemożliwiającą poruszanie się bez
użycia wózka, które nie są w stanie samodzielnie przesiąść się z wózka na siedzenie
samochodu.
 
17 lipca Rada Nadzorcza PFRON wprowadziła bardzo ważne zmiany do programu:
 • Nabór wniosków rozpoczyna się 1 sierpnia o godz. 10.00,
 • Odejście od systemu kolejności zgłoszeń na rzecz listy rankingowej i systemu
  punktowego – preferowane osoby w wieku 4-65 lat oraz rodziny, w których jest więcej osób spełniających warunki udziału w programie,
 • Preferowane mogą być też osoby w wieku powyżej 65 lat, jeśli są osobami
  zatrudnionymi lub prowadzącymi działalność gospodarczą,
 • W ciągu 5 lat od zawarcia umowy na dofinansowanie auta, PFRON może
  skontrolować beneficjenta,
 •  Z dofinansowania nie może skorzystać osoba, która została umieszczona w domu pomocy społecznej, zakładzie opiekuńczo-leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym, placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom
  niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o której mowa w przepisach o pomocy społecznej, zakładzie karnym, zakładzie
  poprawczym, areszcie śledczym albo schronisku dla nieletnich.
 
Nabór wniosków
 
Przypominamy, że wnioski składa się przez Internet, w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW)  https://sow.pfron.org.pl/
Aby złożyć wniosek należy posiadać podpis kwalifikowany lub profil zaufany oraz adres
e-mail. Założenie profilu zaufanego jest bardzo proste i jest możliwe za pomocą
bankowości elektronicznej lub na stronie rządowej pod adresem www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany
 
Wysokość dofinansowania
 
Wysokość dofinansowania jest uzależniona od ceny zakupu dostosowanego samochodu osobowego. Samochody osobowe dofinansujemy (poniższe wartości dofinansowania mogą się kumulować) w następującej wysokości:
 1. dla samochodów dostosowanych do ich prowadzenia przez osobę niepełnosprawną:
 • do kwoty 150.000,00 zł - 80% ceny samochodu,
 • nadwyżka ponad kwotę 150.000,00 zł do kwoty 250.000,00 zł - 50%,
 • nadwyżka ponad kwotę 250.000,00 zł do kwoty 300.000,00 zł - 30%,
 • nadwyżka ponad kwotę 300.000,00 zł - 0%;
2. dla samochodów dostosowanych do podróży osoby z niepełnosprawnością jako
    pasażerem:
 • do kwoty 130.000,00 zł - 85% ceny samochodu,
 • nadwyżka ponad kwotę 130.000,00 zł do kwoty 200.000,00 zł - 50%,
 • nadwyżka ponad kwotę 200.000,00 zł do kwoty

Infolinia IPFRON+

Wystartowała Infolinia IPFRON+
 
800 007 140
 
Zapraszamy do kontaktu 
 
od poniedziałku do piatku w godzinach 
od 9:00 do 17:00

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli informuje mieszkańców, że nieodpłatne porady w ramach pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego oraz mediacji , udzielane są po wcześniejszej telefonicznej rejestracji na poradę.
 
Informacja i zapisy na poradę we wtorki, środy i czwartki w godz. 10.00-13.30, tel. 790 227 119

Załączniki

„Prowadzenie programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie w 2023 r.”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli, zaprasza do składania ofert na „Prowadzenie programu korekcyjno-eduakacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie w 2023 r.”
 
Ofertę należy dostarczyć do Zamawiającego tj. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli, ul. Staszica 1A, 67-100 Nowa Sól  w terminie do dnia 19 czerwca  2023 r.

Załączniki

Życzenia dla Rodziców Zastępczych

KURS NA SAMODZIELNOŚĆ 2023

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli, informuje o kolejnej edycji Projektu „Kurs na samodzielność 2023”.
 
Projekt dofinansowany ze środków PFRON, ma na celu podnoszenie samodzielności osób niewidomych w różnych obszarach funkcjonowania. Przeznaczony jest dla osób dorosłych z całej Polski z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności wzroku.
 
W kolejnej edycji projektu oferowane będą następujące szkolenia:
 • Szkoła letnia (szkolenie z zakresu rehabilitacji podstawowej)
 • Szkoła jesienna (szkolenie tematyczne z zakresu rehabilitacji średniozaawansowanej)
 • Szkoła zimowa (szkolenie tematyczne z zakresu rehabilitacji średniozaawansowanej)
 • Szkolenie w miejscu zamieszkania.
 
Szczegółowe informacje są dostępne pod linkiem: https://fundacjavismaior.pl/?p=3263
 
Pod wskazanym adresem www można również pobrać ankiety rekrutacyjne na wszelkiego rodzaju szkolenia
1 2 3 4 5 6 ... 13