Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli
Logo: epuap Logo: BIP

Pozostałe aktualności

Program "Mieszkanie dla Absolwenta""

 
 
Dofinansowanie do wynajmu mieszkania lub domu przez okres 36 miesięcy
 
Chcesz rozpocząć samodzielne życie po zakończeniu edukacji?
Jesteś absolwentem szkoły, który w ciągu ostatnich 3 lat ukończył naukę?
Nie jesteś absolwentem ale opuściłeś rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka lub placówkę opiekuńczo-wychowawczą?
Rozpocząłeś już pracę lub aktualnie jej poszukujesz?
Posiadasz orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności?
 
Jeśli tak, dowiedz się, w jaki sposób PFRON może Ci pomóc w ramach programu Mieszkanie dla Absolwenta.

Na czym polega dofinansowanie?
Możesz uzyskać dofinansowanie do wszystkich kosztów wymienionych w umowie wynajmu mieszkania lub domu.

Kto może je otrzymać?

Absolwent szkoły podstawowej, ponadpodstawowej, szkoły wyższej, ukończonej 3 lata przed złożeniem wniosku, jeśli:
posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
posiada orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z powodu narządu słuchu;
złoży oświadczenie, że nie jest właścicielem mieszkania ani nie przysługuje mu spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego w miejscowości realizowania aktywności zawodowej;
złoży oświadczenie o poszukiwaniu pracy lub o podjętej pracy.

Jaka jest wysokość dofinansowania?

Wysokość dofinansowania zależy od miejsca wynajmowanego mieszkania oraz tego, czy poruszasz się za pomocą wózka inwalidzkiego.
w ciągu 1 roku – 100% kosztów najmu; • w ciągu 2 roku – 70% kosztów najmu; • w ciągu 3 roku – 40% kosztów najmu.
Jak i gdzie złożyć wniosek?

Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami składasz poprzez System Obsługi Wsparcia pod adresem https://sow.pfron.org.pl/
Składanie wniosków w formie elektronicznej znacznie ułatwi Ci pomoc ze środków PFRON.
Składając wniosek możesz też liczyć na pomoc pracowników Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie
Termin składania wniosków

Wniosek możesz złożyć w każdym czasie.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją