Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli
Logo: epuap Logo: BIP

Pozostałe aktualności

Obszar działania.

Obszarem naszego działania jest teren powiatu nowosolskiego.
Realizujemy zadania z zakresu m.in.:
1) pieczy zastępczej,
2) pomocy społecznej,
3) przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
4) rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją