Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli
Logo: epuap Logo: BIP

Pozostałe aktualności

Program "Opieka Wytchnieniowa" - edycja 2021

 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli, w związku z przystąpieniem przez Powiat Nowosolski do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej ogłasza nabór zgłoszeń do Programu ,,Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.
 
Główny cel Programu:
 
wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
 
1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
2) osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi
 
poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usług opieki wytchnieniowej.
 
Program realizowany będzie w zakresie:
 
Świadczenia usługi opieki wytchnieniowej poprzez zapewnienie członkom rodziny lub opiekunom sprawującym bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, oraz osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności, możliwości skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa psychologicznego / terapeutycznego oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji / rehabilitacji / dietetyki.
Usługa opieki wytchnieniowej może być świadczona w wymiarze 20 godzin łącznie specjalistycznego poradnictwa psychologicznego / terapeutycznego oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji / rehabilitacji / dietetyki dla 1 opiekuna do wykorzystania w okresie realizacji zadania.
 
Realizacja Programu planowana jest w miesiącach  kwiecień - listopad 2021 r. po podpisaniu niezbędnych umów i uzyskaniu dofinansowania Programu.
 
W związku z powyższym zapraszamy zainteresowanych mieszkańców Powiatu Nowosolskiego do kontaktu z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie ul. Staszica 1A, 67-100 Nowa Sól, tel. 68 457 43 30,
email: pcpr@powiat-nowosolski.pl oraz składania karty zgłoszenia wraz z załącznikami o świadczenie usługi opieki wytchnieniowej. Kartę oceny stanu dziecka/ osoby niepełnosprawnej wg zmodyfikowanej skali FIM uzupełnia lekarz rodzinny / lekarz rehabilitacji medycznej / fizjoterapeuta / pielęgniarka.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki